Новини

Кораби поставят етикети, опаковат и експедират суровини и храни без да имат право на това

Кораби опаковат и етекитират/риба/ директно от борда на плавателните съдове бедз да имат законово право за това. Корабите по твърдение на сдружение „Черноморски изгрев“ имат такова право и нещо повече, Асоциация БГ ФИШ беше обвинена публично на проведено заседание ...

Повече

Единствената междубраншова организация в България е БГ ФИШ

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ е единствената между браншова организация на територията на Р България. В нея членуват представители на всички подсектори на сектор рибарство. Асоциацията обединява собствениците на 57 бр. риболовни съдове/кораби и лодки/, ...

Повече

БГ ФИШ с предложения към Министъра

БГ ФИШ с предложения към Министъра

АПРП БГ ФИШ взе активно участие в проведеното заседание на Консултативния съвет по Рибарство към Министъра на земеделието, храните и горите, проведено на 09.04.2019 г. в зала "Голям колегиум", МЗХГ. Всички наши теми бяха съпроводени с конкретни предложения за решението им. Нашите предложения са: 1. Провеждане на научен експеримент с практическа насоченост за установяване възможностите за улов на ...

Повече

Нови членове на БГ ФИШ

Нови членове на БГ ФИШ

Към Асоциацията ни се присъединиха два нови члена - "Компас" ЕООД и "Мултивак България" ЕООД. КОМПАС ЕООД е българска компания, специализирана в производството на месни, месно-зеленчукови, безмесни и рибни стерилизирани продукти. Историята започва през 1996 година, когато компанията стартира производството си в малко собствено предприятие. Мисията, която ...

Повече

Фирма „Морски дар 09“ откри ново предприятие

Фирма „Морски дар 09“ откри ново предприятие

          На 03.03.2019 г. фирма „Морски дар 09“ откри ново предприятие. На площ от над 600 кв. метра застроена площ ще се почиства, филетира, преработва, опакова и съхранява риба и рибни продукти при най-съвременни технологии, които гарантират високо качество и безопасност на предлаганите на пазара продукти. Фирмата предлага логистика до всяка точка на страната в условията на хладилно ...

Повече

БГ ФИШ работи за изменение на Закона за Водите /ЗВ/

БГ ФИШ работи за изменение на Закона за Водите /ЗВ/

Повече от година БГ ФИШ се бори със спорните промени в Закона за Водите и в частност таксите за водовземане и водоползване. Последният ЗИД на ЗВ, който можете да намерите тук, бе приет на първо четене. Становището на БГ ФИШ е, че е нужна незабавна промяна в Закона за Водите, защото създава неконкурентни условия за стопанствата на ...

Повече

Разпределени са квотите на БГ ФИШ за улов на калкан за 2019 г.

Разпределени са квотите на БГ ФИШ за улов на калкан за 2019 г.

Със Заповед № РД-30/14.01.2019 г. на изпълнителния директор на ИАРА е одобрен списък с риболовни кораби и с определените индивидуални квоти за улов на калкан през 2019 г. разпределени от АПРП БГ ФИШ.  Копие от Заповедта, както и количеството улов за всеки кораб можете да намерите

Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре