Проекти

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ/АПРП БГ ФИШ/ е член на Консултативният съвет за Черно море/КСЧМ/. Това е орган, който е учреден по силата на ЕО Регламент и има  консултативни функции за държавите членки и за ЕК.

При учредяването през 2015 на КСЧМ  за Генерален секретар на юридическото лице е избран д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор на АПРП БГ ФИШ, който и до днес заема тази позиция.

АПРП БГ ФИШ е член и на  Управителният съвет/Изпълнителният комитет/ на КСЧМ  чрез своя представител г-жа Любов Георгиева -„Електа“ ЕООД.

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре