Новини

ВАС обяви за нищожна Заповед № РД 09-574/20.07.2020 на Министъра на земеделието, храните ...

ВАС обяви за нищожна Заповед № РД 09-574/20.07.2020 на Министъра на земеделието, храните и горите

Върховният Административен Съд обяви за нищожна Заповед № РД-09-574/20.07.2020 на Министъра на земеделието, храните и горите, с която е изменена негова Заповед № РД 09-397 от 11.05.2020 г. относно забраната за улов на бяла пясъчна мида. С оглед изхода на спора и своевременно направеното искане от жалбоподателя за присъждане на разноски, Министерството на земеделието, храните и горите следва да ...

Повече

МЗХГ отговори отрицателно на БГ ФИШ относно възможностите за държавна помощ и директни ...

МЗХГ отговори отрицателно на БГ ФИШ относно възможностите за държавна помощ и директни плащания за аквакултурата

По решение на Общото събрание, Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ отправи запитване относно възможностите за подпомагане на сектор Аквакултури чрез държавна помощ и директни плащания, както и възможност за ползване на безакцизно гориво. Министерството на земеделието, храните и горите даде негативен отговор на БГ ФИШ относно нашето запитване. МЗХГ разглежда "Рибарство и ...

Повече

БГ ФИШ ще проведе Годишно отчетно Общо събрание

БГ ФИШ ще проведе Годишно отчетно Общо събрание

Управителният съвет на „Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ“ на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 22 от Устава на АПРП БГ ФИШ свиква редовно годишно отчетно Общо събрание, което ще се проведе на 11.06.2021 г. в гр. Сливен, хотел „Свети Никола“ от 15:00 ч. /Адрес на х-л „Свети ...

Повече

Светли Великденски празници!

Светли Великденски празници!

Управителният съвет и Екипът на офиса на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ Ви пожелават светъл Великден и весели празници!

Повече

БГ ФИШ отново сме водещи

БГ ФИШ отново сме водещи

БГ ФИШ затвърждава позициите си като представителна организация за всички подсектори След анализ на резултатите, Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ установи, че отново е водеща междубраншова организация с представителни функции за всички подсектори в рибарството. Данните са за изминалата 2020 ...

Повече

Отвориха мерките за подпомагане на аквакултурата и преработката

Отвориха мерките за подпомагане на аквакултурата и преработката

  Отвориха мерките за подпомагане на производителите на риба и други водни организми и за преработвателните предприятия на продукти от риболов и аквакултура за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19. Условията за кандидатстване и изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал за управлението на Европейските структурни и ...

Повече

БГ ФИШ сключи меморандум за сътрудничество

БГ ФИШ сключи меморандум за сътрудничество

БГ ФИШ сключи меморандум за сътрудничество и партньорство с МИРГ Несебър – Месемврия и МИРГ Шабла – Каварна – Балчик. Сътрудничеството цели съвместна работа в посока на подпомагане и извършване на съвременни научни изследвания, Стратегията на ЕС за развитие на Черно море, Стратегията за син растеж, Областните стратегии за развитие на крайбрежните области по Черно море, националните и европейските ...

Повече

Г-жа Чарлина Вичева подкрепи желанието на БГ ФИШ за съвместна работа

Г-жа Чарлина Вичева подкрепи желанието на БГ ФИШ за съвместна работа

  Новият Генерален Директор на ГД „Морско Дело и Рибарство“ към Европейската Комисия – г-жа Чарлина Вичева изпрати писмо до БГ ФИШ с желание за съвместна работа за устойчивостта на сектора и рибните запаси. Това бе продиктувано от наше писмо, с което поздравихме г-жа Вичева за нейното назначение като Генерален Директор на ГД „Морско дело и ...

Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре