Новини

БГ ФИШ с искане за помощ за сектора до Европейската Комисия

БГ ФИШ с искане за помощ за сектора до Европейската Комисия

БГ ФИШ входира писмо до г-жа Чарлина Вичева, Директор на Генерална Дирекция "Морско дело и рибарство"-ЕК и Председателя на Комисията по земеделие в НС - г-н Пламен Абровски.  Секторът е силно притеснен от покачването на цените на електроенергията, горивата, фуражите, свиването на външни и вътрешни пазари и много други фактори, които обуславят затрудненото положение на всички ...

Повече

Извънредно събрание във връзка с нуждата от помощи

Извънредно събрание във връзка с нуждата от помощи

Днес, 23.03., се проведе открито заседание на Управителния Съвет на БГ ФИШ чрез видеовръзка. Срещата бе свикана във връзка с дрейфащите мини в Черно море, както и с разрастващата се криза поради войната – ограничена логистика, суровинна криза и намаляващи пазари, както и увеличение на цените на енергоизточниците и свиването на потреблението. Участие в онлайн срещата взеха Полковник Тодор ...

Повече

Важна среща на БГ ФИШ с Министерство на земеделието

Важна среща на БГ ФИШ с Министерство на земеделието

На 10.03.2022 г. се състоя среща на Управителния съвет на Асоциация БГ ФИШ с политическото ръководство на Министерството на земеделието и горите. Срещата е по наше искане и настояхме за финансово подпомагане със средства от бюджета за целия сектор. Средства по De minimis ще бъдат отпуснати до 30 хиляди евро на ферма, като за сега ще се ...

Повече

БГ ФИШ иска държавна помощ за целия сектор

БГ ФИШ иска държавна помощ за целия сектор

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ иска държавна помощ в размер на 15 млн. лв. за целия сектор. Желанието ни е продиктувано от факта, че секторът се нуждае от подкрепа и държавна помощ и предлагаме това да бъде включено в новия Проект на Закон за държавният бюджет на Република ...

Повече

Започна разпределянето на квоти за улов на калкан за 2022 година

Започна разпределянето на квоти за улов на калкан за 2022 година

Стартира процесът по разпределение на квоти за улов на калкан за 2022 г. Регламент (ЕС) 2022/110 на Съвета за определяне за 2022 година на възможностите за риболов на някои рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Средиземно море и Черно море излезе в официалния вестник на ЕС на 31.01.2022 г. и ИАРА издаде уведомление за разпределение на квоти на 02.02.2022 г. Срокът за подаване на ...

Повече

Ще има de minimis за производителите на аквакултура през 2022 г.

Ще има de minimis за производителите на аквакултура през 2022 г.

След дълго настояване на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ, държавата предприе мерки за подпомагане на производителите на аквакултура с помощи de minimis за 2022 г. във връзка с увеличените цени на електроенергията и на фуража. Производителите трябва да отговарят на определени условия и да изпратят своите разходи за електроенергия, фуражи, производство на риба и други водни ...

Повече

БГ ФИШ е за намаляване драстично на ДДС за рибните продукти

БГ ФИШ е за намаляване драстично на ДДС за рибните продукти

От 28 страни в ЕС, 23 страни прилагат диференцирана ДДС ставка по отношение на хранителни стоки, в т. ч. и рибни продукти. Ако ДДС ставката в България бъде намалена, това автоматично ще доведе до отпадане на нуждата от фискален контрол. А това ще улесни и държавната администрация – като намаление на необходимия персонал, ...

Повече

Асоциация БГ ФИШ с актуални проблеми в предаването на Агро ТВ

Асоциация БГ ФИШ с актуални проблеми в предаването на Агро ТВ

Д-р Йордан Господинов, Изпълнителен директор и представляващ АПРП БГ ФИШ даде кратко интервю за Агро ТВ по актуални проблеми за сектора. БГ ФИШ винаги са обект на сондиране на актуално мнение за сектора и често актуалната информация е в обектива на Агро ТВ, а интервютата с БГ ФИШ - начин за сверяване на часовника. Интервюто можете да намерите ...

Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре