Новини

Единствената междубраншова организация в България е БГ ФИШ

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ е единствената между браншова организация на територията на Р България. В нея членуват представители на всички подсектори на сектор рибарство. Асоциацията обединява собствениците на 57 бр. риболовни съдове/кораби и лодки/, над 20 предприятия, десетки ферми за сладководна и морска аквакултура, повечето големи складове за съхранение на риба и други морски храни, пречиствателни и експедиционни центрове за миди, големите фабрики за рибни консерви, редица фирмени търговски обекти, ресторанти и др. Нашите членове са представителна част за всички подсектори За подсектор търговията на нашият и външният пазар в ЕО и за трети страни сме с много повече от 50% дял.

Конкретно за подсектор морски риболов в Асоциация БГ ФИШ членуват 57 риболовни съда, от които 23 са лодки. Уловите за 2018 година на нашите членове са 3 571 054 кг. риби и черупчести от общо 8 602 401 кг за страната, което е 41,5% от общите улови в държавата. Останалато количество улов на национално ниво се извършват от останалите 1800 бр. регистрирани в ИАРА риболовни съдове/кораби и лодки/. През предходната 2017 г. година официалните данни показват, че БГ ФИШ има 46,8% дял от уловите в България осъществен отново със същите 57 кораба и лодки.

Видно е, че членовете на БГ ФИШ са представителите на сектора, които декларират уловите, стоварванията и продажбите и представят държавата пред Европа и света. Цифрите говорят красноречиво кой-кой е в подсектор риболов в държавата. Тук не са включени количествата на аквакултурата/мидите от фермите/, които са отделно направление в сектора рибарство. Скоро ще публикуваме данни за дела на БГ ФИШ от общият размер на количеството аквакултурата, за преработката и за търговията, които също са много голям дял от общото производство на страната. Гарантирано за всички подсектори членовете на Асоциация БГ ФИШ имат представителни функции, което я прави достатъчно авторитетна Междубраншова организация на национално и международно ниво. Скоро ще запознаем обществото и Европа с данните!

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре