Управителен съвет

Управителен съвет Орган на управление - Управителен съвет в състав:

1. "Електа" ЕООД представлявано от Любов Георгиева electa@abv.bg;

2. "Атлантик" ООД представлявано от Ивайло Русинов atlantic@atlantic-group.org ;

3.“Диавена“ ООД представлявано от Николай Железчев diavena@diavena.com ;

4.СД „Динг Павлови и сие“ представлявано от Николай Павлов mail_ding@yahoo.com ;

5. „Черноморски риболов Бургас“ АД представлявано от Петър Василев vps@blackseafishery.com ;

6.“ П.А.Л. БГ“ ЕООД представлявано от Павлин Маринов office@palbg.eu

Дружеството се представлява от Изпълнителния Директор д-р Йордан Господинов bgfish@abv.bg

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре