Новини

Жалба от БГ ФИШ до прокуратурата

Жалба от БГ ФИШ до прокуратурата

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ подаде жалба до Софийска градска прокуратура относно развихрилата се кампания срещу безопасността и качеството на замразената риба от внос. Жалбата е насочена срещу физическо лице и цели доказване автентичността на изследванията и стойностите на резултатите, които бяха използвани в медийното пространство за внушаване на опасностите от консумация на вносна ...

Повече

Среща в Генерална комисия по риболова в Средиземно море (GFCM)

На 05.09.2017 г. Изпълнителният директор на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ посети централата на Генералната комисия по роболов в Средиземно море/GFCM/ в Рим,Италия. Там той бе приет за среща и диалог по темите на Черноморският риболов от г-н Абдулах Сруур-Изпълнителен секретар на GFCM. Цялото съобщение за посещението можете  да прочетете на страницата на

Повече

В търсене на решение на проблемите БГ ФИШ отправи писмени искания до институциите

В търсене на решение на проблемите БГ ФИШ отправи писмени искания до институциите

След мирниият протест изразяващ несъгласие с проекта на заповед за забрана на улов на определени видове двучерупчести АПРП БГ ФИШ излезе с решение и отправи писмо с искане за промяна на заповедта и спешни промени в Закона за рибарството и аквакултурите. Писмото с конкретните искания е отправено до Министъра на МЗХГ и до Председателя на КЗХГ в НС. Пълният текст на ...

Повече

Протест пред ИАРА на 14.08.2017

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, +359887212197 www.bgfish.com E-mail: ...

Повече

Продължаваме да търсим разбиране - отговор няма

Зачестиха инициативите на Асоциация БГ ФИШ да стигне до диалог, срещи и информация за отразените предложения за промени и допълнения на предложеният проект на заповед за забрана за улов на бяла мида. Като единствени вносители на подобно искане и направените от нас коментари по проекта на заповед силно се вълнуваанме и сме притеснени от мълчанието на МЗХГ и институциите ангажирани с казуса. От липсата на какъвто и да е ...

Повече

До всички институции и медиите относно публикувания проект за заповед на Министъра на ...

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ предлага ежегодно въвеждане на забрана за улов на бяла пясъчна мида - 30/тридесет/ дни на пролет и 30 /тридесет/ дни на есен, когата е пика на размножаването на видовете обект на стопански улов. Асоциацията предлага промени в законодателството и своята експертна помощ в борбата със сивият сектор и бракониерите.

Повече

Позиция на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ За конференция на тема ...

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ, е призната в Р България асоциация с представителни функции за риболов за района на Черно море. Ние години наред предлагаме законодателни промени на национално и европейско ниво, които да доведат до устойчивост на сектора, да се използват екологосъобразни, щадящи околната среда методи и техники за риболов, които в максимален размер да запазят екосистемите и ...

Повече

Конференция в Брюксел за устойчивото развитие на рибарството в Черноморския регион

На 7 юни 2017г. в Евопейския Комитет на Регионите в Брюксел, Белгия, ще се проведе конференция за устойчивото развитие на рибарството в Черноморския регион.Целта на конференцията е въз основа на изказванията и дискусиите да се изготвят препоръки към останалите Европейски институции и Страните-членки, така че интересите на общините и регионите да бъдат взети предвид в бъдещи законодателни инициативи и ...

Повече

БГ ФИШ отново на предна линия

БГ ФИШ взе участие в среща на представителите на науката от ИРА Пловдив, ИРР Варна, МЗХ, ИАРА с представителите и заинтересованите от сектор рибарство.  Теми на срещата бяха: Резултати от дънните тралирания по проект  ECRAMON-BLACK SEA за определяне на количеството и  разпределението на рапаните и черната мида пред Българският бряг на Черното море“.; Фактори на околната ...

Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре