Multivac

Новини

БГ ФИШ в защитa на риболова с плаващи мрежи

През последната седмица Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ води активни консултации с представители на дребно мащабния крайбрежен риболов, с колеги от Румъния, с експерти от риболова и специалисти в областта, както и с наши представители в Брюксел. Към асоциацията беше отправено запитване от страна на ИАРА, което е продиктувано от проект на Регламент на ЕК за забрана на улов с плаващи мрежи. Текста на ...

Повече

Контрол на рибата

БГ ФИШ поиска промяна в Закона за рибарството и аквакултурата, с която да се промени коренно философията и правилата на контрол на риболова, стоварванията и най-вече продажба на риба и други водни животни  В текста на член 1 от Закона за рибарството и аквакултурите “С този закон се уреждат отношенията свързани с... търговията на риба и други водни организми” да бъде заменен с термините ...

Повече

Резултати от 13 Комитет за наблюдение на ОПРСР

Малко над 37 % са изплатените средства по Оперативна програма за развитие на сектор рибарство 2007-2013/ОПРСР/  към 31 май 2014 г. Това стана ясно по време на тринадесетото редовно заседание на Комитета по наблюдение на ОПРСР проведено на 04.06.2014 г. в София. В работната среща участие от страна на бизнеса взеха д-р Й. Господинов - Изп. Директор на БГ ФИШ, г-н Русинов член на Управителния съвет на БГ ФИШ, ...

Повече

Кой съгласува националния стратегически план за развитието на аквакултурата 2014-2020

БГ ФИШ попита ИАРА Кой съгласува националният стратегически план за развитие на аквакултурата в Р България за новия програмен период 2014-2020. Членовете на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ отглеждат годишно над 3/4 от двучерупчестит и 1/3 от студенолюбивата сладководна аквакултура. Големият обем на производството от страна на нашите членове е не само право на операторите в сектора да се ...

Повече

Европейски ден на морето

Днес 20.05.2014 г.за пореден път отбелязваме Европейският ден на морето! Честито на всички, които осъществяват своята дейност в морските населени места и на тези, които бизнеса им е свързан неизбежно с морето. Специален поздрав за операторите в риболова, аквакултурата, преработката и търговия с риба и нерибни хидробионти. Честито и на тези, които обичат морето, плажовете рибата и морските дарове. Морето ...

Повече

Брой 9 на Бюлетин за рибара

Излезе брой 9 на Бюлетин за рибата, който отразява събитията и новостите в един от най-динамично развиващите се сeктори - "Рибарство". Той обхваща риболова, рибопреработката, аквакултурата и търговията с риба и нерибни хидробионти. В този брой ще намерите единствената актуална информация за количествата риба и водни животни, добивани в сладководни водоеми и в морето, както и интересни статистически данни за ...

Повече

Брой 8 на Бюлетин за рибата

В петък, 11 април, излезе Брой 8 на Бюлетин за рибата. Ако не сте сред получателите му, може да го намерите на този адрес. Брой 8 на Бюлетин за рибата спазва традицията да е навреме при вас. В него ще намерите професионални анализи на новостите в законодателството касаещо етикетирането на храните, както и най-важните моменти и събитията в сектор рибарство през изминалите 30 дни. Тук ще прочетете за най-дребните видове ...

Повече

Среща с Министъра на МЗХ

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ внесе в деловодството на МЗХ искане за среща с Министър Греков. НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №009-24.03.2014. ДО

Повече

БГ ФИШ официално поиска от ИАРА данните за сектор Рибарство

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com ` Изх. №010-25.03.2014. ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Г-Н МАЙДЪН САКАДЖИЕВ Уважаеми ...

Повече

Годишно Общо събрание на БГ ФИШ

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, +359887212197, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com bgfish1964@gmail.com Изх. №008-10.03.2014. ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ БГ ФИШ ПОКАНА

Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Данел 97
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре