Новини

Активност на БГ ФИШ през последната седмица

Активност на БГ ФИШ през последната седмица

През изминалата седмица БГ ФИШ предприе редица действия, доказващи представителността на Асоциацията относно аквакултурата, уловите, преработката и търговията. За целта, Асоциацията изпрати писма до БАБХ и НСИ относно информация за количествата преработена и продадена риба и други водни организми, които можете да намерите тук и тук. Изпратихме и писмо до ИАРА относно информация за произведените количества аквакултура - тук.

Отговорите от съответните институции са на разположение на членовете на БГ ФИШ по поискване и информацията служи единствено за постигане целите на Асоциацията. 

БГ ФИШ проведе активен диалог и срещи с БАБХ относно затрудненията при износ на продукция за Китай. Информацията можете да намерите тук. Информацията с одобрените предприятия е на разположение в офиса на БГ ФИШ.

БГ ФИШ води активна кореспонденция и с дирекция "Морско дело и рибарство" относно предстоящото отваряне на Мерките по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020. Информация относно нашите предложения по мярката за преработката можете да намерите тук

Тече кореспонденция относно вноса на риба от трети страни. Информацията също е качена на сайта. 

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре