Новини

Активност на БГ ФИШ през последната седмица

Активност на БГ ФИШ през последната седмица

През изминалата седмица БГ ФИШ предприе редица действия, доказващи представителността на Асоциацията относно аквакултурата, уловите, преработката и търговията. За целта, Асоциацията изпрати писма до БАБХ и НСИ относно информация за количествата преработена и продадена риба и други водни организми, които можете да намерите тук и

Повече

БГ ФИШ внесе документи за проверка на съответствието ни като междубраншова организация

БГ ФИШ внесе документи за проверка на съответствието ни като междубраншова организация

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ внесе комплект документи относно стартиралата от страна на МЗХГ процедура по проверка съответствието на БГ ФИШ като Междубраншова организация, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1379/2013 и Наредба №7 от 22 ноември 2018 г. Количествените показатели, които внесохме в МЗХГ и ...

Повече

Кораби поставят етикети, опаковат и експедират суровини и храни без да имат право на това

Кораби опаковат и етекитират/риба/ директно от борда на плавателните съдове бедз да имат законово право за това. Корабите по твърдение на сдружение „Черноморски изгрев“ имат такова право и нещо повече, Асоциация БГ ФИШ беше обвинена публично на проведено заседание ...

Повече

Единствената междубраншова организация в България е БГ ФИШ

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ е единствената между браншова организация на територията на Р България. В нея членуват представители на всички подсектори на сектор рибарство. Асоциацията обединява собствениците на 57 бр. риболовни съдове/кораби и лодки/, ...

Повече

БГ ФИШ с предложения към Министъра

БГ ФИШ с предложения към Министъра

АПРП БГ ФИШ взе активно участие в проведеното заседание на Консултативния съвет по Рибарство към Министъра на земеделието, храните и горите, проведено на 09.04.2019 г. в зала "Голям колегиум", МЗХГ. Всички наши теми бяха съпроводени с конкретни предложения за решението им. Нашите предложения са: 1. Провеждане на научен експеримент с практическа насоченост за установяване възможностите за улов на ...

Повече

Нови членове на БГ ФИШ

Нови членове на БГ ФИШ

Към Асоциацията ни се присъединиха два нови члена - "Компас" ЕООД и "Мултивак България" ЕООД. КОМПАС ЕООД е българска компания, специализирана в производството на месни, месно-зеленчукови, безмесни и рибни стерилизирани продукти. Историята започва през 1996 година, когато компанията стартира производството си в малко собствено предприятие. Мисията, която ...

Повече

Фирма „Морски дар 09“ откри ново предприятие

Фирма „Морски дар 09“ откри ново предприятие

          На 03.03.2019 г. фирма „Морски дар 09“ откри ново предприятие. На площ от над 600 кв. метра застроена площ ще се почиства, филетира, преработва, опакова и съхранява риба и рибни продукти при най-съвременни технологии, които гарантират високо качество и безопасност на предлаганите на пазара продукти. Фирмата предлага логистика до всяка точка на страната в условията на хладилно ...

Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре