Новини

Партньорство с МИРГ Несебър-Месемврия

Партньорство с МИРГ Несебър-Месемврия

БГ ФИШ предприе инициатива да рекламира дейността на Местните Инициативни Рибарски Групи (МИРГ) с цел подобряване комуникацията на нашите членове и също така предоставяне на информация за отворени мерки и възможности за кандидатстване към съответния МИРГ. МИРГ Несебър-Месемврия са първите, които пожелаха да бъдем партньори. За да се запознаете с мерките, които МИРГ Несебър-Месемврия предлага, както и ...

Повече

Пилотен проект "Морска аквакултура"

Пилотен проект "Морска аквакултура"

БГ ФИШ предприе инициатива за проучване възможностите за култивирано отглеждане на бели миди (ruditapes philippinarum) и стриди (crassostrea gigas) в Черно море. В тази връзка предлагаме пилотен проект за Морската аквакултура, който е разработен в партньорство с Тракийския Университет и Русенския университет "Ангел Кънчев". Пълна информация за проекта

Повече

Подкрепихме създаването на демонстрационни центрове за аквакултура

Подкрепихме създаването на демонстрационни центрове за аквакултура

БГ ФИШ подкрепи предложението на ИАРА и Генералната комисия по рибарство за Средиземно море и за Черно море (ГКРСМ) за създаването на демонстрационни центрове за аквакултура в Община Бургас и Община Варна. БГ ФИШ също отправи предложение - за създаването на демонстрационен център и в община Пловдив като основен център на сладководната аквакултура. Нашето писмо

Повече

Стартира уловът на калкан за 2020 г.

Стартира уловът на калкан за 2020 г.

Излезе Заповедта с индивидуалното разпределение на квотата за улов на калкан за 2020 г. за членовете на АПРП БГ ФИШ. Всички наши 28 кораба са одобрени и покриват изискванията. След като получи индивидуалното си разрешително лично, всеки от членовете на БГ ФИШ може да започне да риболовства. Апелираме всички да спазват разпоредбите на Заповедта и да не се допускат никакви нарушения на законодателството.

Повече

Постигната е промяна в Доклада за състоянието на видовете и местообитанията в България

Постигната е промяна в Доклада за състоянието на видовете и местообитанията в България

БГ ФИШ, съвместно с НАБЧ (Национална Асоциация Българско Черноморие) отправихме искане до Министър-председателя на България, г-н Бойко Борисов, Министъра на МОСВ, г-н Нено Димов, и Министъра на МЗХГ - г-жа Десислава Танева относно Корекция на доклада пред ЕС за състоянието на видовете и типовете местообитания в България, съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО).

Повече

Кой, как и на кого раздаде риболовното усилие през годините

Кой, как и на кого раздаде риболовното усилие през годините

БГ ФИШ изиска информация от ИАРА относно разпределението на риболовното усилие между новопостроени или новозакупени кораби. Основанието за скрапирането на корабите е да са ловили от квотирания вид-калкан. В много от процедурите БГ ФИШ не участва поради непрозрачност и ненавременна информация. Интерес за членовете на Асоциацията представлява въпросът, дали новопостроени кораби са получили отново квота калкан, след като ...

Повече

Справедливо ли е разпределението на калкан за 2020

Справедливо ли е разпределението на калкан за 2020

Изпълнителният Директор на ИАРА издаде Заповед за усвояване на квоти за калкан за 2020 г. въпреки нашето повторно писмо, което можете да видите тук. Така изчислено, осреднената индивидуална квота калкан на кораб на БГ ФИШ е 592 кг, а на останалите кораби, които се числят към друго сдружение, е средно 835 кг. Това още ...

Повече

Администрацията на ИАРА работи избирателно

Администрацията на ИАРА работи избирателно

В рамките на даване на коментари относно Уведомлението за откриване на производство по издаване на общ административен акт за условията и реда за разпределение на квоти и улов на калкан за 2020 г. от ИАРА, БГ ФИШ внесе по електронна поща своя коментар и възражения относно проекта на Заповед, който можете да видите тук. В Уведомлението обаче не бяха нанесени ...

Повече

БГ ФИШ проведе Извънредно Общо Събрание на 31.10.2019

БГ ФИШ проведе Извънредно Общо Събрание на 31.10.2019

БГ ФИШ проведе Извънредно Общо Събрание на 31.10.2019 г. в гр. Стара Загора, хотел "Мериан Палас". На Събранието присъстваха членове на ОС, външни фирми и представители на МЗХГ, ИАРА, МОСВ и БАБХ. Ивайло Симеонов, директор на дирекция "ОПОР"-МЗХГ официално връчи Заповедта за призната междубраншова организация, подписана от Министъра на МЗХГ Десислава Танева, на Изпълнителния Директор и ...

Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
 
 
Нагоре