Новини

Д-р Господинов посети новият център за наблюдение и контрол на риболовните кораби във Варна

Днес 04.04.2019 г. Изпълнителният директор на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ д-р Йордан Господинов посети новият център за наблюдение и контрол на риболовните кораби.  Апаратурата е инсталирана и пускането и в експлоатация за наблюдение и контрол на риболовните кораби, обработка, съхраняване и електронно докладване на данни, в състава на която влизат следните компоненти: център за обработка и съхраняване на данни с комплект сървъри, операторска зала; програмно осигуряване на разширена система за наблюдение на риболовните кораби, за електронно докладване на данни, за видеонаблюдение в реално време, за интеграция на програмите в центъра и с външни информационни системи, оборудване за наблюдение на катерите и автомобилите за инспектиране на стопанския риболов е въпрос на дни. Това ще осигури прозрачност и предвидимост за сектора, а събирането и докладването на данни ще даде мощна подкрепа за исканите от сектора увеличение на квотите, особено за някои ценни видове риби, какъвто е калкана.

БГ ФИШ 

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре