Новини

На международен форум ще се обсъждат практики и възможности пред дребномащабния риболов

Между 04 – 07 юли т.г. в хотел „Бриз 2“във Варна ще се проведе форум, на който представители на рибарския сектор ще обсъждат степента на ангажираност на дребномащабните рибари в политическите процеси и изграждането на капацитет, както и готовността и желанието им да се включат в бъдещите Консултативни съвети, или в LIFE платформи. Във форума, на който са заявили участие над 30 представители ще ...

Повече

Вече сме членове на Асоциация на индустриалния капитал в България

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ вече е приета за член на Асоциация на индустриалният капитал в България/АИКБ/. Сертификатът за членство е подписан лично от председателя на АИКБ г-н Васил Велев след като на свое събрание на Националният съвет проведено на 10.05.2016 г. всички единодушно гласуваха приемането на БГ ФИШ в асоциацията. АИКБ е една от най-големите и влиятелни работодателски организации с ...

Повече

Коментари на БГ ФИШ по насоките за Мярка 2.2 от ПМДР 2014-2020

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ дава следното становище с коментари, мотиви и предложения за изменение и допълнение. Относно: Обява на Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти по по мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ от Приоритет на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в ...

Повече

Брой 33 на Бюлетин за рибата

На хоризонта многоцветна дъга Пред вас е брой 33 на Бюлетин за рибата.  На рибарският фронт нищо ново. Риба има, пари няма, действайте! Пари по “Де минимис“, Ама друг път. Пари за „Промоционални кампании“, Някой път. Пари по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020/ПМДР/ На път са?!  Превалява, но стягайте куфарите, ...

Повече

БГ ФИШ иска среща с Премиера

Очакваме да съхраните рибарските пристанище във Варна, Балчик и Созопол и те да се използват по предназначение. Настояваме за Вашата намеса и за лична среща с риболовния бранш в гр. Варна или гр. Бургас през месец Май 2016 г. Нашето мнение, е че ако Министерски съвет приеме Постановление, с което да преструктурира сега съществуващото дружество на МЗХ „Рибни ресурси ЕООД Созопол“ в държавно предприятие, това ще ...

Повече

Среща с кмета на Варна

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ/АПРП БГ ФИШ/ се срещна с кмета на Варна г-н Иван Портних. На 04.05.2016 г. представителите на риболовният бранш/Асоциация БГ ФИШ и сдружение Черноморски изгрев/ бяха приети лично от кмета Портних. На срещата присъстваха още  Зам. Кмета г-н Пейчо Пейчев и директорът на ИАРА Варна г-н Стефан Бакърджиев.  Срещата бе поискана от ръководството на БГ ФИШ и се ...

Повече

Излезе брой 32 на Бюлетин за рибата

Тук, без ограничения публикуваме пълният текст на 32 брой на Бюлетинза рибата. Водещата уводна статия е със заглавие " Пак няма да ни има". Къде, кога и защо сме пренибрегнати за сметка на действията и бездейсвията на някои чиновници е написано тук. Бюлетин за рибата отново дава обзорна информация за това, което се е случило през настоящият месец, за ...

Повече

Секторът се нуждае от високо ниво на лабораторен контрол

Развитието на секторът и завишените изисквания на държавните институции изпреварват лабораторният контрол с методите, които се анализират там. Приемането на Р България в ЕС и достъпът до свободния европейски пазар даде възможност да „сверим часовника“. Изградихме 60 модерни рибопреработвателни предприятия с възможности за търговия в цял свят и вече близо 10 години след приемането ни в ЕС продаваме с ...

Повече

БГ ФИШ свиква Общо събрание

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ БГ ФИШ   ПОКАНА Управителният съвет на „Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 22 от Устава на АПРП БГ ФИШ Свиква редовно годишно отчетно Общо ...

Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
 
 
Нагоре