Новини

Създаде се постоянно действаща Група за бързо реагиране

Създаде се постоянно действаща Група за бързо реагиране

Във връзка с препоръка на Консултативния съвет за Черно море (КСЧМ) се сформира постоянно действаща работна Група за бързо реагиране, като инициативата за нейното създаване предприе Министерството на земеделието, храните и горите. Целта на работната група е да предоставя актуална и обоснована информация, налагаща промяна в определения, съгласно Приложение № 1 от Закона за рибарството и аквакултурите; относно периода на ...

Повече

Подпомагане на сектора чрез COVID мерките по ПМДР - 2.6 и 5.4, указания

Подпомагане на сектора чрез COVID мерките по ПМДР - 2.6 и 5.4, указания

Указанието за регламентиране и детайлизиране на процесите и документите при подаване на искане за окончателно плащане по проектите по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.014 „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-5.013 „Подкрепа за преработвателни предприятия ...

Повече

Излезе споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам

Излезе споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам

От 01.08.2020 г. влезе в сила споразумението за свободна търговия между Европейския Съюз и Виетнам. Пълният текст може да се намери на тази страница. В споразумението могат да се намерят различни кодове и количества за внос на риба и рибни продукти от Виетнам.    

Повече

Асоциация БГ ФИШ с 16 броя ферми произвежда над 35% от аквакултурата в България

Асоциация БГ ФИШ с 16 броя ферми произвежда над 35% от аквакултурата в България

Фермите, които отглеждат сладководна и соленоводна аквакултура в България са над 700 бр. официално регистрирани. Всички те произвеждат 13 998 200 кг аквакултура, предимно шаранови, пъстървови видове риби и черни черноморски миди. Членовете на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ произвежда 4 948 731 кг риба и миди, което е 35,4% от аквакултурата произведена в България, Това нарежда ...

Повече

БГ ФИШ е най-голямото сдружение в сектор риболов

БГ ФИШ е най-голямото сдружение в сектор риболов

Риболовният флот на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ/АПРП БГ ФИШ/ се състои от 60 бр. кораби и лодки базирани от Дуранкулак до Резово, с които през 2019 г. сме уловили 55,4% от общият улов в страната. Тези данни показват, че  БГ ФИШ е единствената организация с представителни функции в риболова. Асоциация на производителите на рибни продукти БГ  ФИШ обединява 37 бр. кораба и 23 бр. ...

Повече

БГ ФИШ участва в обсъждането на ЗИД на ЗРА в частта аквакултури

БГ ФИШ участва в обсъждането на ЗИД на ЗРА в частта аквакултури

Днес, 17.06., АПРП БГ ФИШ взе участие във видеовръзка с МЗХГ относно обсъждането на ЗИД на ЗРА в частта аквакултури. Във дискусията участваха дирекция "ОПОР"-МЗХГ, Изпълнителният директор на ИАРА, юрист от ИАРА и други заинтересовани представители на сектора. Предстои обществено обсъждане на ЗИД на ЗРА. За повече информация и становището, която БГ ФИШ изрази, ...

Повече

Четири фирми са новите членове на БГ ФИШ

Четири фирми са новите членове на БГ ФИШ

БГ ФИШ прие четирима нови членове в Асоциацията. Това са: „Фиш инвест“ ООД, които са водеща компания в производството на сладководни аквакултури, като основната дейност е производство на дъгова пъстърва, шаран и есетра за черен хайвер; „Алди 2009“ ООД, които се занимават със стопански риболов и притежават риболовен кораб БС 175 „Свети Никола 1“; ...

Повече

БГ ФИШ проведе Годишно отчетно Общо събрание

БГ ФИШ проведе Годишно отчетно Общо събрание

На 04.06.2020 г. в конферентната зала на хотел "Аква", гр. Бургас, БГ ФИШ проведе Годишно отчетно Общо събрание. На събранието бяха приети годишният отчетен доклад за  дейността за 2019 г., финансовият доклад за 2019 г. и бяха обсъдени успехите на БГ ФИШ. Разгледани бяха също и настоящите проблеми на сектора, ефектите от COVID-19, мерките по ПМДР, както и други въпроси, възникнали в хода на ...

Повече

БГ ФИШ проведе семинар във връзка с мерките по ПМДР

БГ ФИШ проведе семинар във връзка с мерките по ПМДР

   БГ ФИШ проведе семинар във връзка с кандидатстването по мерките, свързани с ефекта на COVID-19 по ПМДР. Семинарът се състоя на 04.06.2020 г. в конферентната зала на хотел "Аква", гр. Бургас, като присъстваха членове на БГ ФИШ, гости и заинтересовани лица. Лектор на събитието бе г-н ...

Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре