Новини

БГ ФИШ участва в обсъждането на ЗИД на ЗРА в частта аквакултури

БГ ФИШ участва в обсъждането на ЗИД на ЗРА в частта аквакултури

Днес, 17.06., АПРП БГ ФИШ взе участие във видеовръзка с МЗХГ относно обсъждането на ЗИД на ЗРА в частта аквакултури. Във дискусията участваха дирекция "ОПОР"-МЗХГ, Изпълнителният директор на ИАРА, юрист от ИАРА и други заинтересовани представители на сектора. Предстои обществено обсъждане на ЗИД на ЗРА. За повече информация и становището, която БГ ФИШ изрази, ...

Повече

Четири фирми са новите членове на БГ ФИШ

Четири фирми са новите членове на БГ ФИШ

БГ ФИШ прие четирима нови членове в Асоциацията. Това са: „Фиш инвест“ ООД, които са водеща компания в производството на сладководни аквакултури, като основната дейност е производство на дъгова пъстърва, шаран и есетра за черен хайвер; „Алди 2009“ ООД, които се занимават със стопански риболов и притежават риболовен кораб БС 175 „Свети Никола 1“; ...

Повече

БГ ФИШ проведе Годишно отчетно Общо събрание

БГ ФИШ проведе Годишно отчетно Общо събрание

На 04.06.2020 г. в конферентната зала на хотел "Аква", гр. Бургас, БГ ФИШ проведе Годишно отчетно Общо събрание. На събранието бяха приети годишният отчетен доклад за  дейността за 2019 г., финансовият доклад за 2019 г. и бяха обсъдени успехите на БГ ФИШ. Разгледани бяха също и настоящите проблеми на сектора, ефектите от COVID-19, мерките по ПМДР, както и други въпроси, възникнали в хода на ...

Повече

БГ ФИШ проведе семинар във връзка с мерките по ПМДР

БГ ФИШ проведе семинар във връзка с мерките по ПМДР

   БГ ФИШ проведе семинар във връзка с кандидатстването по мерките, свързани с ефекта на COVID-19 по ПМДР. Семинарът се състоя на 04.06.2020 г. в конферентната зала на хотел "Аква", гр. Бургас, като присъстваха членове на БГ ФИШ, гости и заинтересовани лица. Лектор на събитието бе г-н ...

Повече

Стартира приемът на проекти по ПМДР

Стартира приемът на проекти по ПМДР

Днес стартира приемът на проекти по Програмата за Морско дело и Рибарство по мерки 1.9 “Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност", мярка 2.6. „Мерки в областта на общественото здраве“ и мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”, ...

Повече

БГ ФИШ прие нов член в Асоциацията

БГ ФИШ прие нов член в Асоциацията

На 19.05.2020 г. АПРП БГ ФИШ проведе Извънреден Управителен Съвет, като в т.1 разгледа молбата за членство на фирма "Фиш инвест" ООД и единодушно гласува приемането им. "Фиш инвест" са лидер в производството на сладководна аквакултура в България, като отглеждат пъстървови, шаранови и есетрови риби в садкови стопанства и проточни басейни. Фирмата разполага с модерно ...

Повече

Днес БГ ФИШ ще проведе заседание на Управителния Съвет

Днес БГ ФИШ ще проведе заседание на Управителния Съвет

Днес, 19.05., Управителният Съвет на БГ ФИШ ще проведе заседание чрез видео връзка. Управителният Съвет ще заседава по належащи теми и проблеми, важни както за БГ ФИШ, така и за сектора. Дневния ред можете да видите тук.   БГ ФИШ

Повече

Влезе пролетно-лятната забрана за улов на бели миди

Влезе пролетно-лятната забрана за улов на бели миди

Министърът на земеделието, храните и горите - г-жа Десислава Танева подписа Заповедта за забрана за улов на бели миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina. Забраната важи от публикуването на Заповедта - 11.05.2020 г. до 31.07.2020 г.  Заповедта можете да намерите на сайта на ИАРА - тук.

Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре