Новини

Актуални предложения от фирма „Датра“

Актуални предложения от фирма „Датра“

„Датра“ ЕООД като дългогодишен член на БГ ФИШ предлага своите нови продукти за членовете на БГ ФИШ и за представителите на сектор Рибарство. С предстоящото отваряне на мярката за преработка на продукти от риболов и аквакултура, всички членове на БГ ФИШ могат да се възползват с предимство на преференциални цени от артикулите, които се предлагат от фирма Датра. За повече информация, вижте по-долу част ...

Повече

Излезе Заповедта за сформиране на Група за бързо реагиране

Излезе Заповедта за сформиране на Група за бързо реагиране

По препоръка на Консултативния Съвет за Черно море (КСЧМ), Министерството на земеделието, храните и горите издаде заповед за сформиране на Група за бързо реагиране. БГ ФИШ ще бъде представляван от г-н Владимир Стоянов, член на Управителния Съвет на БГ ФИШ. В състава на групата влизат учени, еколози и представители на риболовни организации, а КСЧМ се представлява от своя Председател - д-р Йордан ...

Повече

Фиш Инвест вече е на пазара с черен хайвер

Фиш Инвест вече е на пазара с черен хайвер

Един от най-новите ни членове Фиш Инвест ООД, който в момента е най-големият производител на сладководна аквакултура в България, достигна момента, в който е готов да реализира повече от 8 години усилия, труд и инвестиции като краен продукт. Фиш Инвест ООД отглежда есетрови риби в садковата си база в язовир Огоста, ...

Повече

Обобщени данни БГ ФИШ

Обобщени данни БГ ФИШ

Сдружаването на представителите на сектор рибарство в Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ датира от 2002 година. То е доброволно и обединява риболовци, производители на аквакултура, преработка и търговия на риба и други водни организми. Основната цел на сдружаването е защита интересите на своите членове. В асоциацията членуват фирми, чийто резултати на национално ниво са 79% дял от преработката, 69% дял ...

Повече

БГ ФИШ е с 71% дял от преработката в България

БГ ФИШ е с 71% дял от преработката в България

Според последни официални данни 25-те предприятия членове на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ имат 70,9% дял от преработката на риба и мекотели в България. Останалите 31 броя предприятия, които не членуват в БГ ФИШ преработват дял 29,1%. Още интересна информация представлява дела на продажбите общо от членовете на БГ ФИШ, който е 69,2% спрямо останалите за страната. Това са данни, проверими и доказуеми ...

Повече

Създаде се постоянно действаща Група за бързо реагиране

Създаде се постоянно действаща Група за бързо реагиране

Във връзка с препоръка на Консултативния съвет за Черно море (КСЧМ) се сформира постоянно действаща работна Група за бързо реагиране, като инициативата за нейното създаване предприе Министерството на земеделието, храните и горите. Целта на работната група е да предоставя актуална и обоснована информация, налагаща промяна в определения, съгласно Приложение № 1 от Закона за рибарството и аквакултурите; относно периода на ...

Повече

Подпомагане на сектора чрез COVID мерките по ПМДР - 2.6 и 5.4, указания

Подпомагане на сектора чрез COVID мерките по ПМДР - 2.6 и 5.4, указания

Указанието за регламентиране и детайлизиране на процесите и документите при подаване на искане за окончателно плащане по проектите по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.014 „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-5.013 „Подкрепа за преработвателни предприятия ...

Повече

Излезе споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам

Излезе споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам

От 01.08.2020 г. влезе в сила споразумението за свободна търговия между Европейския Съюз и Виетнам. Пълният текст може да се намери на тази страница. В споразумението могат да се намерят различни кодове и количества за внос на риба и рибни продукти от Виетнам.    

Повече

Асоциация БГ ФИШ с 16 броя ферми произвежда над 35% от аквакултурата в България

Асоциация БГ ФИШ с 16 броя ферми произвежда над 35% от аквакултурата в България

Фермите, които отглеждат сладководна и соленоводна аквакултура в България са над 700 бр. официално регистрирани. Всички те произвеждат 13 998 200 кг аквакултура, предимно шаранови, пъстървови видове риби и черни черноморски миди. Членовете на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ произвежда 4 948 731 кг риба и миди, което е 35,4% от аквакултурата произведена в България, Това нарежда ...

Повече

БГ ФИШ е най-голямото сдружение в сектор риболов

БГ ФИШ е най-голямото сдружение в сектор риболов

Риболовният флот на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ/АПРП БГ ФИШ/ се състои от 60 бр. кораби и лодки базирани от Дуранкулак до Резово, с които през 2019 г. сме уловили 55,4% от общият улов в страната. Тези данни показват, че  БГ ФИШ е единствената организация с представителни функции в риболова. Асоциация на производителите на рибни продукти БГ  ФИШ обединява 37 бр. кораба и 23 бр. ...

Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
 
 
Нагоре