Новини

БГ ФИШ проведе Годишно Общо събрание в Бургас

БГ ФИШ проведе Годишно Общо събрание в Бургас

На 15.05.2023 г. от 14:30 ч. в хотел Аква, гр. Бургас се проведе Годишното отчетно Общо събрание на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ. Срещата се проведе в хибриден формат, като имаше възможност за онлайн участие. Присъстващи от страна на администрацията бяха заместник-министърът на земеделието, г-н Георги Събев /онлайн/, изпълнителният директор на ИАРА, доц. Ваня ...

Повече

БГ ФИШ ще проведе Годишно Отчетно Общо събрание на 15.05.2023 г. в Бургас

БГ ФИШ ще проведе Годишно Отчетно Общо събрание на 15.05.2023 г. в Бургас

БГ ФИШ ще проведе Годишно Отчетно Общо събрание на 15.05.2023 г. в гр. Бургас, хотел Аква, к-с Лазур, бул. Демокрация с начален час от 14:30 ч. БГ ФИШ ще приеме годишния доклад за дейността и ГФО и ще проведе интересни дискусии с членовете си по актуални проблеми, касаещи сектора. Срещата ще се проведе хибридно. Дневният ред, както и линкът за ...

Повече

Статии за БГ ФИШ в списание "Ветеринарна сбирка"

Статии за БГ ФИШ в списание "Ветеринарна сбирка"

Най-реномираното ветеринарно медицинско списание "Ветеринарна сбирка" публикува две статии за Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ, за сектора, за качеството и безопасността на рибните продукти и за успехите, развитието и перспективите на сектора. Втората статия е отзвук в списанието от пресконференцията в БТА, където БГ ФИШ беше съорганизатор и представящ силните ...

Повече

БГ ФИШ получи отговор от Европейската комисия

БГ ФИШ получи отговор от Европейската комисия

На 24.02. БГ ФИШ изготвихме становище, което връчихме на Генералния директор на Генерална дирекция Морско дело и рибарство (DG MARE) в Европейската комисия - г-жа Чарлина Вичева, както и на Министъра на земеделието, г-н Явор Гечев. В становището засегнахме проблеми относно състоянието на целия сектор, като предложихме и препоръки за решаването на различни казуси. Становището на БГ ФИШ

Повече

Отново искаме тримесечна забрана за улов на бяла мида

Отново искаме тримесечна забрана за улов на бяла мида

Днес БГ ФИШ изпрати поредно писмо за тримесечна забрана за улов на бяла пясъчна мида през размножителния период - 01.05 - 31.07.2023 г. Нашето желание е подкрепено от редица становища на научни институти, държавни институции и водещи асоциации от улова на бяла мида. Писмото на БГ ФИШ

Повече

БГ ФИШ проведе съвместна пресконференция

БГ ФИШ проведе съвместна пресконференция

На 28.02.2023 г. БГ ФИШ, съвместно със Сдружение  "За достъпна и качествена храна" проведоха кръгла маса на тема "Качеството и безопасността на рибните продукти в България", която се проведе в националния клуб на БТА в София. Гости на събитието бяха г-н Георги Събев, заместник-министър на земеделието, г-н Борислав Чавдарков, изпълнителен директор на Изпълнителна ...

Повече

БГ ФИШ се срещна с Чарлина Вичева

БГ ФИШ се срещна с Чарлина Вичева

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ участва в среща с Генералния директор на Генерална дирекция Морско дело и рибарство в ЕК г- жа Чарлина Вичева. Обсъдихме потенциала за развитие на ...

Повече

БГ ФИШ се срещна с Активни потребители

БГ ФИШ се срещна с Активни потребители

На 08.02.2023, в офиса на БГ ФИШ по наша покана се проведе среща с ръководството на Българска Асоциация Активни потребители. На нашата покана се отзоваха – г-н Богомил Николов – ...

Повече

БГ ФИШ раздаде квота калкан за улов за 2023 г.

БГ ФИШ раздаде квота калкан за улов за 2023 г.

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ раздаде на своите членове 20640 кг квота калкан за улов през 2023 г. Квотата я разпределихме между 25 кораба и лодки членове на сдружението. Пожелаваме на получилите квота да я изловят в срок при спазване на националнато и европейското законодателство и да реализират добри печалби за фирмите си. Заповедта за разпределената квота

Повече

БГ ФИШ изпрати становище за общественото обсъждане на мерките за компенсация

БГ ФИШ изпрати становище за общественото обсъждане на мерките за компенсация

Във връзка с обществено обсъждане на компенсаторните мерки за смекчаване на последиците от войната в Украйна за сектор Рибарство, вчера БГ ФИШ изпрати своето становище с коментари и предложения по мерки 1.9 и 5.3. - риболов, аквакултура и преработка. БГ ФИШ събра, обобщи и съгласува позиция, която бе изпратена до УО на ПМДР. Становището на БГ ФИШ ...

Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре