Новини

БГ ФИШ даде становище за предложени морски защитени зони Емона и Аладжа банка

БГ ФИШ даде становище за предложени морски защитени зони Емона и Аладжа банка

Във връзка с обществено обсъждане на проекти на заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, БГ ФИШ изпрати своето становище до Министъра на околната среда и водите. Сред обявените зони са защитена зона BG0001500 „Аладжа банка“, защитена зона

Повече

"Компас" ЕООД предлага

"Компас" ЕООД предлага

Фирма „Компас“ ЕООД обявява машини и оборудване за продажба за рибопреработката и консервната промишленост, описани по-долу. При проявен интерес можете да се свържете с фирмата на следния имейл адрес: pavel.pavlov@compass-bg.com и телефон: ...

Повече

БГ ФИШ на среща с ГД Морско дело и рибарство-ЕК

БГ ФИШ на среща с ГД Морско дело и рибарство-ЕК

На 13.05.2022 г. Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ се срещна с г-жа Чарлина Вичева, Генерален директор на Генерална Дирекция Морско дело и рибарство към Европейска Комисия и други представители и експерти на ЕК.

Повече

БГ ФИШ стартира Ютуб канал

БГ ФИШ стартира Ютуб канал

БГ ФИШ стартира кампания за реклама на сектора чрез видео интервюта на хора от сектора, членове на асоциацията - риболовци, преработватели, производители и търговци на риба, миди и рапани. Проектът се осъществява технически и експертно от екипа на офиса, като за целта създадохме канал в Youtube с цел промотирането на продуктите и суровините от морски и сладководни дарове като качествена, ...

Повече

Брюксел препоръчва спешно подпомагане с кризисни мерки за сектора

Брюксел препоръчва спешно подпомагане с кризисни мерки за сектора

БГ ФИШ изпрати искане за спешни мерки за сектор Рибарство до Европейската Комисия и Генерална Дирекция „Морско дело и рибарство“ относно войната в Украйна, нарушаване доставките на суровини и енергия, завишената цена на фуражите и електроенергията, свиването на търговията и пазарите, работната сила, риболовните дейности и други аспекти. Брюксел ни отговори, ...

Повече

БГ ФИШ с искане за помощ за сектора до Европейската Комисия

БГ ФИШ с искане за помощ за сектора до Европейската Комисия

БГ ФИШ входира писмо до г-жа Чарлина Вичева, Директор на Генерална Дирекция "Морско дело и рибарство"-ЕК и Председателя на Комисията по земеделие в НС - г-н Пламен Абровски.  Секторът е силно притеснен от покачването на цените на електроенергията, горивата, фуражите, свиването на външни и вътрешни пазари и много други фактори, които обуславят затрудненото положение на всички ...

Повече

Извънредно събрание във връзка с нуждата от помощи

Извънредно събрание във връзка с нуждата от помощи

Днес, 23.03., се проведе открито заседание на Управителния Съвет на БГ ФИШ чрез видеовръзка. Срещата бе свикана във връзка с дрейфащите мини в Черно море, както и с разрастващата се криза поради войната – ограничена логистика, суровинна криза и намаляващи пазари, както и увеличение на цените на енергоизточниците и свиването на потреблението. Участие в онлайн срещата взеха Полковник Тодор ...

Повече

Важна среща на БГ ФИШ с Министерство на земеделието

Важна среща на БГ ФИШ с Министерство на земеделието

На 10.03.2022 г. се състоя среща на Управителния съвет на Асоциация БГ ФИШ с политическото ръководство на Министерството на земеделието и горите. Срещата е по наше искане и настояхме за финансово подпомагане със средства от бюджета за целия сектор. Средства по De minimis ще бъдат отпуснати до 30 хиляди евро на ферма, като за сега ще се ...

Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре