За нас

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА на Междубраншова организация АПРП БГ ФИШ   Повече

Управителен съвет Орган на управление - Управителен съвет в състав: 1. "Електа" ЕООД представлявано от Любов Георгиева Повече

ЦипураДружеството е учредено 2002 година. Чл. 1. /1/ Учредява се "АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ БГ ФИШ" като самостоятелно ... Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
 
 

Абонамент за новини

Black Sea Shells

Акутално

БГ ФИШ против Закона за ветропарковете

БГ ФИШ против Закона за ветропарковете

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ категорично сме против така приетия текст на първо четене на Закона за енергията от възобновяеми източници в морските пространства. Ако законът ...

Повече

Нагоре