За нас

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА на Междубраншова организация АПРП БГ ФИШ   Повече

Управителен съвет Орган на управление - Управителен съвет в състав: 1. "Електа" ЕООД представлявано от Любов Георгиева Повече

ЦипураДружеството е учредено 2002 година. Чл. 1. /1/ Учредява се "АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ БГ ФИШ" като самостоятелно ... Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри

Абонамент за новини

Black Sea Shells

Акутално

БГ ФИШ организира онлайн среща на 20.09.2022 г.

БГ ФИШ организира онлайн среща на 20.09.2022 г.

БГ ФИШ ще проведе онлайн среща на тема „Проблемите и затрудненията в сектора породени от войната в Украйна и другите съпътстващи кризи и възможности и срокове за подпомагане". Срещата е ...

Повече

Нагоре