За нас

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА на Междубраншова организация АПРП БГ ФИШ   Повече

Управителен съвет Орган на управление - Управителен съвет в състав: 1. "Електа" ЕООД представлявано от Любов Георгиева Повече

ЦипураДружеството е учредено 2002 година. Чл. 1. /1/ Учредява се "АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ БГ ФИШ" като самостоятелно ... Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри

Абонамент за новини

Black Sea Shells

Акутално

БГ ФИШ увеличи своите членове

БГ ФИШ увеличи своите членове

БГ ФИШ приветства две нови фирми в състава си – „ГРЕО 175“ ЕООД с кораб БС 175 "Свети Никола 1" и ЕТ „Брас – Красимир Анестев“ с кораб Св. Никола.

Повече

Нагоре