Новини

Кораби поставят етикети, опаковат и експедират суровини и храни без да имат право на това

Кораби опаковат и етекитират/риба/ директно от борда на плавателните съдове бедз да имат законово право за това. Корабите по твърдение на сдружение „Черноморски изгрев“ имат такова право и нещо повече, Асоциация БГ ФИШ беше обвинена публично на проведено заседание на Консултативният съвет при Министъра МЗХГ на 09.04.2019., че отново подвеждаме Министъра. Истината е много проста и тя е, че същите кораби не покриват изискванията на регламентите от Хигиенният пакет и на Закона за храните. За тези кораби, постоянният пълномощник на сдружение Черноморски изгрев заявява, че те си имат етикети и имат разрешение да извършват такава дейност. Видно от писмо-отговор от МЗХГ-БАБХ, „в Р България няма одобрени и регистрирани риболовни кораби, в които може да се обработва, преработва, опакова, пакетира, етикетира, съхранява и експедира риба като суровина и храна.“ Пълният текст на писмото отговор от БАБХ можете да прочетете тук: http://bgfish.com/drugi-dokumenti/view/448

Протокол от Консултативен съвет при министъра изготвен Асоциация БГ ФИШ в последната точка са отразени нашите твърдения и грубите обвинения за подвеждане на Министъра на МЗХГ. Текста с коментарите и твърденията са отразен в последната точка, която тогава Министърът постави в точка „Други“, навярно като маловажна. Текста можете да прочетете тук http://bgfish.com/drugi-dokumenti/view/421

Като представителна за сектор риболов междубраншова организация с над 41% риболов за страната, считаме, че постоянните нарушения на кораби от цитираното сдружение, не е без знанието на инспектори от определени регионални дирекции, щом публично в присъствието на Министъра на МЗХГ, техни представители заявяват, че корабите им имат етикети и разрешение да вършат такава дейност, която е единствено под контрола на БАБХ.

БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре