Новини

БГ ФИШ внесе документи за проверка на съответствието ни като междубраншова организация

БГ ФИШ внесе документи за проверка на съответствието ни като междубраншова организация

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ внесе комплект документи относно стартиралата от страна на МЗХГ процедура по проверка съответствието на БГ ФИШ като Междубраншова организация, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1379/2013 и Наредба №7 от 22 ноември 2018 г.

Количествените показатели, които внесохме в МЗХГ и предлагаме на вашето внимание, са сбор от показателите на всяка една от фирмите-членове на БГ ФИШ за 2018 г., както следва:

-Произведените количества риба и други водни животни от членовете на АПРП БГ ФИШ общо: 7 203 194,65 кг /от риболов: 3 562 772,9 кг, от аквакултура: 3 640 421,75 кг/, което е над 25% от произведените (от риболов и аквакултура) в Р България количества, а именно 31,7%;

-Преработени количества от риболов, аквакултура от страната, от вътреобщностна търговия и от внос от трети страни на територията на Р България: 20 849 329,56 кг, което е над 25% от преработените в Р България количества, а именно 66,38%;

-Продадени количества готов продукт обработена и преработена продукция: 27 434 009,43 кг, което е над 25% от продадените в Р България количества, а именно 69,1%.

Като доказателства за своята представителност, БГ ФИШ предостави и следните документи на вниманието на Постоянната Комисия за проверка изпълнението на условията за признаване на организации към МЗХГ:

1. Устав;

2. Вътрешни правила;

3. Декларация, че организацията не осъществява пряко производство, търговия и преработка на продукти от риболов и аквакултура или на продукти, преработени от продукти от риболов и аквакултура;

4. Списък на фирмите членове на БГ ФИШ, списък на фабрики, цехове, складове, борси, хладилници, центрове за опаковане, пречиствани центрове, експедиционни центрове, ферми за риба и миди, списък на риболовни кораби и лодки, както и техните индивидуални производства, улов, аквакултура, преработка и продажба.

Писмото до МЗХГ можете да намерите тук.

Цифрите недвусмислено показват параметрите на нашето производство, преработка и търговия. Фактът, че с 57 бр./петдесет и седем риболовни съда/, от които 22 са лодки, ловим 41,5% от улова на целия риболовен флот. Флотът в Р България по регистър е 1868 бр./хиляда осемстотин шестдесет и осем риболовни съда/, от които 120 бр. са кораби. Факт е, че и преработката и търговията от фирмите-членове на БГ ФИШ наближава 70%. Това недвусмислено показва къде сме на картата на българския рибарски сектор.

Течащата проверка е първа по рода си от дата на признаването ни през далечната 2009 г. досега. До този момент нашият сектор няма публикувана в национален и в европейски регистър призната Междубраншова организация. Надяваме се това да стане съвсем скоро и нотификацията ни в Брюксел да е факт.

Д-р Господинов -Изпълнителен директор и представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре