Новини

Позиция на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ За конференция на тема ...

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ, е призната в Р България асоциация с представителни функции за риболов за района на Черно море. Ние години наред предлагаме законодателни промени на национално и европейско ниво, които да доведат до устойчивост на сектора, да се използват екологосъобразни, щадящи околната среда методи и техники за риболов, които в максимален размер да запазят екосистемите и ...

Повече

Конференция в Брюксел за устойчивото развитие на рибарството в Черноморския регион

На 7 юни 2017г. в Евопейския Комитет на Регионите в Брюксел, Белгия, ще се проведе конференция за устойчивото развитие на рибарството в Черноморския регион.Целта на конференцията е въз основа на изказванията и дискусиите да се изготвят препоръки към останалите Европейски институции и Страните-членки, така че интересите на общините и регионите да бъдат взети предвид в бъдещи законодателни инициативи и ...

Повече

БГ ФИШ отново на предна линия

БГ ФИШ взе участие в среща на представителите на науката от ИРА Пловдив, ИРР Варна, МЗХ, ИАРА с представителите и заинтересованите от сектор рибарство.  Теми на срещата бяха: Резултати от дънните тралирания по проект  ECRAMON-BLACK SEA за определяне на количеството и  разпределението на рапаните и черната мида пред Българският бряг на Черното море“.; Фактори на околната ...

Повече

БГ ФИШ в защита на бенефициентите, чийто проекти са отхвърлени по Програмата за морско ...

Над 60 %  от подадените проектни предложения са отхвърлени по процедурата. Мотивите посочени от оценителната комисия за  отхвърлянето на значителна част от проектните предложения будят дълбоко безпокойство предвид императивните разпоредби на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и Условията за кандидатстване по процедурата - BG14MFOP001-5-004 ...

Повече

На вниманието на дирекция Морско дело и рибарство в МЗХ

Уважаеми г-н Симеонов, Относно предоставените ни коментари и бележки за: "Предложение на регламент за въвеждане на задължително монтиране на акустични устройства за запазване на китоподобнте и биологичното разнообрази"е. Обръщам внимание, че АПРП БГ ФИШ, която обединява по-голямата част от риболовното усилие на корабите над 15-20 метра дължина и сме представителна част от риболова на Р Българияза цялата ...

Повече

БГ ФИШ - индивидуални квоти калкан

Всеки от членовете на БГ ФИШ кандидатствал през 2017 г. за квота през асоциацията съгласно заповедна РД 46/01.02.2017 г. на Изпълнтелният директор на ИАРА получи индивидуална квота. Асоциация БГ ФИШ присъжда ежегодно на своите члено дял от общата нациовнална квота предоставена ни от управлявацият орган за разпределение между своите членове. Надяваме се научните изследвания да доведат до промяна отношението към този рисурс ...

Повече

Първо място, трето място и още 10 фирми от БГ ФИШ са в ТОП 25 на класацията Регал 500+

На първо и трето място в класацията на  "Регал 500+" са две фирми, членове на Асоциация БГ ФИШ. Освен, че нашите членове са увеличили многократно производството, износът и печалбата, те са и лицето на Българската експортна индустрия на храни.  Показателно е както първото, така и третото място в класацията и още десетте наши фирми-членове на БГ ФИШ, които са в класацията от 1 до 25 ...

Повече

Максимална свежест за риба и морски дарове

Повишаване срока на годност на риба и морски дарове, и атрактивната презентация  в точката на продажба са във фокуса на представянето на MULTIVAC на предстоящото през април изложение Seafood  Processing Global от 25 до 27 април 2017 г. Изложението ще се проведе в изложбения център на Брюксел, а специалистът в опаковането от Алгой ще бъде позициониран в зала 4, щанд  6051, където ще изложи разнообразие от ...

Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре