Новини

БГ ФИШ на среща с ГД Морско дело и рибарство-ЕК

БГ ФИШ на среща с ГД Морско дело и рибарство-ЕК

На 13.05.2022 г. Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ се срещна с г-жа Чарлина Вичева, Генерален директор на Генерална Дирекция Морско дело и рибарство към Европейска Комисия и други представители и експерти на ЕК.

Повече

БГ ФИШ стартира Ютуб канал

БГ ФИШ стартира Ютуб канал

БГ ФИШ стартира кампания за реклама на сектора чрез видео интервюта на хора от сектора, членове на асоциацията - риболовци, преработватели, производители и търговци на риба, миди и рапани. Проектът се осъществява технически и експертно от екипа на офиса, като за целта създадохме канал в Youtube с цел промотирането на продуктите и суровините от морски и сладководни дарове като качествена, ...

Повече

Брюксел препоръчва спешно подпомагане с кризисни мерки за сектора

Брюксел препоръчва спешно подпомагане с кризисни мерки за сектора

БГ ФИШ изпрати искане за спешни мерки за сектор Рибарство до Европейската Комисия и Генерална Дирекция „Морско дело и рибарство“ относно войната в Украйна, нарушаване доставките на суровини и енергия, завишената цена на фуражите и електроенергията, свиването на търговията и пазарите, работната сила, риболовните дейности и други аспекти. Брюксел ни отговори, ...

Повече

БГ ФИШ с искане за помощ за сектора до Европейската Комисия

БГ ФИШ с искане за помощ за сектора до Европейската Комисия

БГ ФИШ входира писмо до г-жа Чарлина Вичева, Директор на Генерална Дирекция "Морско дело и рибарство"-ЕК и Председателя на Комисията по земеделие в НС - г-н Пламен Абровски.  Секторът е силно притеснен от покачването на цените на електроенергията, горивата, фуражите, свиването на външни и вътрешни пазари и много други фактори, които обуславят затрудненото положение на всички ...

Повече

Извънредно събрание във връзка с нуждата от помощи

Извънредно събрание във връзка с нуждата от помощи

Днес, 23.03., се проведе открито заседание на Управителния Съвет на БГ ФИШ чрез видеовръзка. Срещата бе свикана във връзка с дрейфащите мини в Черно море, както и с разрастващата се криза поради войната – ограничена логистика, суровинна криза и намаляващи пазари, както и увеличение на цените на енергоизточниците и свиването на потреблението. Участие в онлайн срещата взеха Полковник Тодор ...

Повече

Важна среща на БГ ФИШ с Министерство на земеделието

Важна среща на БГ ФИШ с Министерство на земеделието

На 10.03.2022 г. се състоя среща на Управителния съвет на Асоциация БГ ФИШ с политическото ръководство на Министерството на земеделието и горите. Срещата е по наше искане и настояхме за финансово подпомагане със средства от бюджета за целия сектор. Средства по De minimis ще бъдат отпуснати до 30 хиляди евро на ферма, като за сега ще се ...

Повече

БГ ФИШ иска държавна помощ за целия сектор

БГ ФИШ иска държавна помощ за целия сектор

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ иска държавна помощ в размер на 15 млн. лв. за целия сектор. Желанието ни е продиктувано от факта, че секторът се нуждае от подкрепа и държавна помощ и предлагаме това да бъде включено в новия Проект на Закон за държавният бюджет на Република ...

Повече

Започна разпределянето на квоти за улов на калкан за 2022 година

Започна разпределянето на квоти за улов на калкан за 2022 година

Стартира процесът по разпределение на квоти за улов на калкан за 2022 г. Регламент (ЕС) 2022/110 на Съвета за определяне за 2022 година на възможностите за риболов на някои рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Средиземно море и Черно море излезе в официалния вестник на ЕС на 31.01.2022 г. и ИАРА издаде уведомление за разпределение на квоти на 02.02.2022 г. Срокът за подаване на ...

Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре