Новини

БГ ФИШ ще проведе Годишно Отчетно Изборно Общо събрание на 07.06.

БГ ФИШ ще проведе Годишно Отчетно Изборно Общо събрание на 07.06.

БГ ФИШ ще проведе Годишно Отчетно Изборно Общо събрание на 07.06.2024  г. от 13:30 ч. до 17:30 ч. в гр. Бургас, хотел „Аква“, зала „Амфибия“. /Адрес: х-л «Аква» - гр. Бургас, бул. Демокрация, к-с Лазур 8000 - линк/. БГ ФИШ ще приеме годишния доклад за дейността и ГФО ...

Повече

Без консенсус за офшорните вятърни паркове пред Варна

Без консенсус за офшорните вятърни паркове пред Варна

Срещата озаглавена „Отключване на възможности за развитие на офшорната вятърна енергия в област Варна“ се проведе онлайн днес, 18.03. Модератор на срещата в Панел 1 и Панел 2 беше г-н Мартин Владимиров от Център за изследване на демокрацията. Гости на срещата бяха г-н Делян Добрев и г-н Ивайло Мирчев, на експертно ниво ...

Повече

БГ ФИШ против Закона за ветропарковете

БГ ФИШ против Закона за ветропарковете

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ категорично сме против така приетия текст на първо четене на Закона за енергията от възобновяеми източници в морските пространства. Ако законът не бъде променен съгласно нашите изисквания и представените предложения за промени, считаме, че най-добрият вариант е законът да бъде ...

Повече

БГ ФИШ раздаде квота калкан за 2024 г.

БГ ФИШ раздаде квота калкан за 2024 г.

БГ ФИШ се сдоби с квотата на калкан един месец по-рано от досегашната многогодишна практика квотата да се раздава през февруари. Това е факт благодарение на активната работа на БГ ФИШ с институциите на национално и Европейско ниво, което инициира спешни мерки от страна на ИАРА и МЗХ да сведат сроковете до законния минимум. От активната и бърза работа на експертите в ИАРА и с подкрепата на ...

Повече

БГ ФИШ увеличи своите членове

БГ ФИШ увеличи своите членове

БГ ФИШ приветства две нови фирми в състава си – „ГРЕО 175“ ЕООД с кораб БС 175 "Свети Никола 1" и ЕТ „Брас – Красимир Анестев“ с кораб Св. Никола.

Повече

БГ ФИШ се обяви против Наредба за финансов контрол

БГ ФИШ се обяви против Наредба за финансов контрол

След проведен разширен Управителен съвет на БГ ФИШ на 12.10.2023 г. с участие на членове от Общото събрание, БГ ФИШ се обедини около мнението, че новата Наредба за фискален контрол създава сериозни затруднения за целия бранш. БГ ФИШ възрази срещу въведения фискален контрол и предложи да се въведат нови правила за ...

Повече

Вече сме членове на Националния съвет по храните

Вече сме членове на Националния съвет по храните

Със заповед на Министъра на МЗХ г-н Кирил Вътев Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ вече сме редовни членове с право на глас в Националният съвет по храните. Националният съвет по храните подпомага дейността на Министъра на МЗХ при провеждането на държавната политика и изпълнява функциите на чл. 119 от Закона за храните, както и обсъжда проблеми свързани със сектор ...

Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре