Новини

БГ ФИШ увеличи своите членове

БГ ФИШ увеличи своите членове

БГ ФИШ приветства две нови фирми в състава си – „ГРЕО 175“ ЕООД с кораб БС 175 "Свети Никола 1" и ЕТ „Брас – Красимир Анестев“ с кораб Св. Никола.

Повече

БГ ФИШ се обяви против Наредба за финансов контрол

БГ ФИШ се обяви против Наредба за финансов контрол

След проведен разширен Управителен съвет на БГ ФИШ на 12.10.2023 г. с участие на членове от Общото събрание, БГ ФИШ се обедини около мнението, че новата Наредба за фискален контрол създава сериозни затруднения за целия бранш. БГ ФИШ възрази срещу въведения фискален контрол и предложи да се въведат нови правила за ...

Повече

Вече сме членове на Националния съвет по храните

Вече сме членове на Националния съвет по храните

Със заповед на Министъра на МЗХ г-н Кирил Вътев Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ вече сме редовни членове с право на глас в Националният съвет по храните. Националният съвет по храните подпомага дейността на Министъра на МЗХ при провеждането на държавната политика и изпълнява функциите на чл. 119 от Закона за храните, както и обсъжда проблеми свързани със сектор ...

Повече

Нови технологии в охладителните системи

Нови технологии в охладителните системи

Главният спонсор на ОС на БГ Фиш - фирма "Булга" ЕООД представи актуални решения в сферата на екологично чистите хладилни технологии, приложение на термопомпи в бита и индустрията, както и актуалните промени в европейското законодателство в областта на опазване на околната среда. Презентацията на фирмата

Повече

БГ ФИШ проведе Годишно Общо събрание в Бургас

БГ ФИШ проведе Годишно Общо събрание в Бургас

На 15.05.2023 г. от 14:30 ч. в хотел Аква, гр. Бургас се проведе Годишното отчетно Общо събрание на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ. Срещата се проведе в хибриден формат, като имаше възможност за онлайн участие. Присъстващи от страна на администрацията бяха заместник-министърът на земеделието, г-н Георги Събев /онлайн/, изпълнителният директор на ИАРА, доц. Ваня ...

Повече

БГ ФИШ ще проведе Годишно Отчетно Общо събрание на 15.05.2023 г. в Бургас

БГ ФИШ ще проведе Годишно Отчетно Общо събрание на 15.05.2023 г. в Бургас

БГ ФИШ ще проведе Годишно Отчетно Общо събрание на 15.05.2023 г. в гр. Бургас, хотел Аква, к-с Лазур, бул. Демокрация с начален час от 14:30 ч. БГ ФИШ ще приеме годишния доклад за дейността и ГФО и ще проведе интересни дискусии с членовете си по актуални проблеми, касаещи сектора. Срещата ще се проведе хибридно. Дневният ред, както и линкът за ...

Повече

Статии за БГ ФИШ в списание "Ветеринарна сбирка"

Статии за БГ ФИШ в списание "Ветеринарна сбирка"

Най-реномираното ветеринарно медицинско списание "Ветеринарна сбирка" публикува две статии за Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ, за сектора, за качеството и безопасността на рибните продукти и за успехите, развитието и перспективите на сектора. Втората статия е отзвук в списанието от пресконференцията в БТА, където БГ ФИШ беше съорганизатор и представящ силните ...

Повече

БГ ФИШ получи отговор от Европейската комисия

БГ ФИШ получи отговор от Европейската комисия

На 24.02. БГ ФИШ изготвихме становище, което връчихме на Генералния директор на Генерална дирекция Морско дело и рибарство (DG MARE) в Европейската комисия - г-жа Чарлина Вичева, както и на Министъра на земеделието, г-н Явор Гечев. В становището засегнахме проблеми относно състоянието на целия сектор, като предложихме и препоръки за решаването на различни казуси. Становището на БГ ФИШ

Повече

Отново искаме тримесечна забрана за улов на бяла мида

Отново искаме тримесечна забрана за улов на бяла мида

Днес БГ ФИШ изпрати поредно писмо за тримесечна забрана за улов на бяла пясъчна мида през размножителния период - 01.05 - 31.07.2023 г. Нашето желание е подкрепено от редица становища на научни институти, държавни институции и водещи асоциации от улова на бяла мида. Писмото на БГ ФИШ

Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре