Новини

Против повторно събиране на такси

Против повторно събиране на такси

БГ ФИШ и още четири асоциаци сме против принудата да започне нова процедура по регистрация на транспортните средства превозващи храни и суровини, за което следва да бъде заплатена и нова такса, съгласно Тарифата за таксите, които се събират от БАБХ. Не споделяме необходимостта от нова регистрация, на първо място поради чисто непрактични причини, тъй като в качеството си на оператори сме ...

Повече

Нерешим казус "черни миди"

Нерешим казус "черни миди"

По повод зачестилите лоши практики за продажба на черни черноморски миди, уловени от дивата природа с неизяснен произход и недоказани показатели относно качество и безопасност на продукта, БГ ФИШ поиска информация от ИАРА за броя на корабите и количеството, което всеки един от тях е уловил и продал. Официалният контрол касае проверка на законността, качеството и безопасността на продукта при ...

Повече

Проект на заповед за забрана за улов на бяла пясъчна мида

Проект на заповед за забрана за улов на бяла пясъчна мида

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ уведомява, че Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) е издала проект на заповед за забрана за улов на бяла пясъчна мида. Предложението е да бъде въведена забрана за улова на бяла пясъчна мида от 15.09.2021 г. до 30.10.2021 г. включително. Проекта на заповед можете да ...

Повече

ВАС обяви за нищожна Заповед № РД 09-574/20.07.2020 на Министъра на земеделието, храните ...

ВАС обяви за нищожна Заповед № РД 09-574/20.07.2020 на Министъра на земеделието, храните и горите

Върховният Административен Съд обяви за нищожна Заповед № РД-09-574/20.07.2020 на Министъра на земеделието, храните и горите, с която е изменена негова Заповед № РД 09-397 от 11.05.2020 г. относно забраната за улов на бяла пясъчна мида. С оглед изхода на спора и своевременно направеното искане от жалбоподателя за присъждане на разноски, Министерството на земеделието, храните и горите следва да ...

Повече

МЗХГ отговори отрицателно на БГ ФИШ относно възможностите за държавна помощ и директни ...

МЗХГ отговори отрицателно на БГ ФИШ относно възможностите за държавна помощ и директни плащания за аквакултурата

По решение на Общото събрание, Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ отправи запитване относно възможностите за подпомагане на сектор Аквакултури чрез държавна помощ и директни плащания, както и възможност за ползване на безакцизно гориво. Министерството на земеделието, храните и горите даде негативен отговор на БГ ФИШ относно нашето запитване. МЗХГ разглежда "Рибарство и ...

Повече

БГ ФИШ ще проведе Годишно отчетно Общо събрание

БГ ФИШ ще проведе Годишно отчетно Общо събрание

Управителният съвет на „Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ“ на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 22 от Устава на АПРП БГ ФИШ свиква редовно годишно отчетно Общо събрание, което ще се проведе на 11.06.2021 г. в гр. Сливен, хотел „Свети Никола“ от 15:00 ч. /Адрес на х-л „Свети ...

Повече

Светли Великденски празници!

Светли Великденски празници!

Управителният съвет и Екипът на офиса на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ Ви пожелават светъл Великден и весели празници!

Повече

БГ ФИШ отново сме водещи

БГ ФИШ отново сме водещи

БГ ФИШ затвърждава позициите си като представителна организация за всички подсектори След анализ на резултатите, Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ установи, че отново е водеща междубраншова организация с представителни функции за всички подсектори в рибарството. Данните са за изминалата 2020 ...

Повече

Отвориха мерките за подпомагане на аквакултурата и преработката

Отвориха мерките за подпомагане на аквакултурата и преработката

  Отвориха мерките за подпомагане на производителите на риба и други водни организми и за преработвателните предприятия на продукти от риболов и аквакултура за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19. Условията за кандидатстване и изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал за управлението на Европейските структурни и ...

Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре