Новини

БГ ФИШ отново сме водещи

БГ ФИШ отново сме водещи

БГ ФИШ затвърждава позициите си като представителна организация за всички подсектори След анализ на резултатите, Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ установи, че отново е водеща междубраншова организация с представителни функции за всички подсектори в рибарството. Данните са за изминалата 2020 ...

Повече

Отвориха мерките за подпомагане на аквакултурата и преработката

Отвориха мерките за подпомагане на аквакултурата и преработката

  Отвориха мерките за подпомагане на производителите на риба и други водни организми и за преработвателните предприятия на продукти от риболов и аквакултура за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19. Условията за кандидатстване и изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал за управлението на Европейските структурни и ...

Повече

БГ ФИШ сключи меморандум за сътрудничество

БГ ФИШ сключи меморандум за сътрудничество

БГ ФИШ сключи меморандум за сътрудничество и партньорство с МИРГ Несебър – Месемврия и МИРГ Шабла – Каварна – Балчик. Сътрудничеството цели съвместна работа в посока на подпомагане и извършване на съвременни научни изследвания, Стратегията на ЕС за развитие на Черно море, Стратегията за син растеж, Областните стратегии за развитие на крайбрежните области по Черно море, националните и европейските ...

Повече

Г-жа Чарлина Вичева подкрепи желанието на БГ ФИШ за съвместна работа

Г-жа Чарлина Вичева подкрепи желанието на БГ ФИШ за съвместна работа

  Новият Генерален Директор на ГД „Морско Дело и Рибарство“ към Европейската Комисия – г-жа Чарлина Вичева изпрати писмо до БГ ФИШ с желание за съвместна работа за устойчивостта на сектора и рибните запаси. Това бе продиктувано от наше писмо, с което поздравихме г-жа Вичева за нейното назначение като Генерален Директор на ГД „Морско дело и ...

Повече

Актуални предложения от фирма „Датра“

Актуални предложения от фирма „Датра“

„Датра“ ЕООД като дългогодишен член на БГ ФИШ предлага своите нови продукти за членовете на БГ ФИШ и за представителите на сектор Рибарство. С предстоящото отваряне на мярката за преработка на продукти от риболов и аквакултура, всички членове на БГ ФИШ могат да се възползват с предимство на преференциални цени от артикулите, които се предлагат от фирма Датра. За повече информация, вижте по-долу част ...

Повече

Излезе Заповедта за сформиране на Група за бързо реагиране

Излезе Заповедта за сформиране на Група за бързо реагиране

По препоръка на Консултативния Съвет за Черно море (КСЧМ), Министерството на земеделието, храните и горите издаде заповед за сформиране на Група за бързо реагиране. БГ ФИШ ще бъде представляван от г-н Владимир Стоянов, член на Управителния Съвет на БГ ФИШ. В състава на групата влизат учени, еколози и представители на риболовни организации, а КСЧМ се представлява от своя Председател - д-р Йордан ...

Повече

Фиш Инвест вече е на пазара с черен хайвер

Фиш Инвест вече е на пазара с черен хайвер

Един от най-новите ни членове Фиш Инвест ООД, който в момента е най-големият производител на сладководна аквакултура в България, достигна момента, в който е готов да реализира повече от 8 години усилия, труд и инвестиции като краен продукт. Фиш Инвест ООД отглежда есетрови риби в садковата си база в язовир Огоста, ...

Повече

Обобщени данни БГ ФИШ

Обобщени данни БГ ФИШ

Сдружаването на представителите на сектор рибарство в Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ датира от 2002 година. То е доброволно и обединява риболовци, производители на аквакултура, преработка и търговия на риба и други водни организми. Основната цел на сдружаването е защита интересите на своите членове. В асоциацията членуват фирми, чийто резултати на национално ниво са 79% дял от преработката, 69% дял ...

Повече

БГ ФИШ е с 71% дял от преработката в България

БГ ФИШ е с 71% дял от преработката в България

Според последни официални данни 25-те предприятия членове на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ имат 70,9% дял от преработката на риба и мекотели в България. Останалите 31 броя предприятия, които не членуват в БГ ФИШ преработват дял 29,1%. Още интересна информация представлява дела на продажбите общо от членовете на БГ ФИШ, който е 69,2% спрямо останалите за страната. Това са данни, проверими и доказуеми ...

Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре