Multivac

Новини

Подкрепихме създаването на демонстрационни центрове за аквакултура

Подкрепихме създаването на демонстрационни центрове за аквакултура

БГ ФИШ подкрепи предложението на ИАРА и Генералната комисия по рибарство за Средиземно море и за Черно море (ГКРСМ) за създаването на демонстрационни центрове за аквакултура в Община Бургас и Община Варна. БГ ФИШ също отправи предложение - за създаването на демонстрационен център и в община Пловдив като основен център на сладководната аквакултура. Нашето писмо

Повече

Стартира уловът на калкан за 2020 г.

Стартира уловът на калкан за 2020 г.

Излезе Заповедта с индивидуалното разпределение на квотата за улов на калкан за 2020 г. за членовете на АПРП БГ ФИШ. Всички наши 28 кораба са одобрени и покриват изискванията. След като получи индивидуалното си разрешително лично, всеки от членовете на БГ ФИШ може да започне да риболовства. Апелираме всички да спазват разпоредбите на Заповедта и да не се допускат никакви нарушения на законодателството.

Повече

Постигната е промяна в Доклада за състоянието на видовете и местообитанията в България

Постигната е промяна в Доклада за състоянието на видовете и местообитанията в България

БГ ФИШ, съвместно с НАБЧ (Национална Асоциация Българско Черноморие) отправихме искане до Министър-председателя на България, г-н Бойко Борисов, Министъра на МОСВ, г-н Нено Димов, и Министъра на МЗХГ - г-жа Десислава Танева относно Корекция на доклада пред ЕС за състоянието на видовете и типовете местообитания в България, съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО).

Повече

Кой, как и на кого раздаде риболовното усилие през годините

Кой, как и на кого раздаде риболовното усилие през годините

БГ ФИШ изиска информация от ИАРА относно разпределението на риболовното усилие между новопостроени или новозакупени кораби. Основанието за скрапирането на корабите е да са ловили от квотирания вид-калкан. В много от процедурите БГ ФИШ не участва поради непрозрачност и ненавременна информация. Интерес за членовете на Асоциацията представлява въпросът, дали новопостроени кораби са получили отново квота калкан, след като ...

Повече

Справедливо ли е разпределението на калкан за 2020

Справедливо ли е разпределението на калкан за 2020

Изпълнителният Директор на ИАРА издаде Заповед за усвояване на квоти за калкан за 2020 г. въпреки нашето повторно писмо, което можете да видите тук. Така изчислено, осреднената индивидуална квота калкан на кораб на БГ ФИШ е 592 кг, а на останалите кораби, които се числят към друго сдружение, е средно 835 кг. Това още ...

Повече

Администрацията на ИАРА работи избирателно

Администрацията на ИАРА работи избирателно

В рамките на даване на коментари относно Уведомлението за откриване на производство по издаване на общ административен акт за условията и реда за разпределение на квоти и улов на калкан за 2020 г. от ИАРА, БГ ФИШ внесе по електронна поща своя коментар и възражения относно проекта на Заповед, който можете да видите тук. В Уведомлението обаче не бяха нанесени ...

Повече

БГ ФИШ проведе Извънредно Общо Събрание на 31.10.2019

БГ ФИШ проведе Извънредно Общо Събрание на 31.10.2019

БГ ФИШ проведе Извънредно Общо Събрание на 31.10.2019 г. в гр. Стара Загора, хотел "Мериан Палас". На Събранието присъстваха членове на ОС, външни фирми и представители на МЗХГ, ИАРА, МОСВ и БАБХ. Ивайло Симеонов, директор на дирекция "ОПОР"-МЗХГ официално връчи Заповедта за призната междубраншова организация, подписана от Министъра на МЗХГ Десислава Танева, на Изпълнителния Директор и ...

Повече

БГ ФИШ ще проведе Извънредно Общо Събрание

БГ ФИШ ще проведе Извънредно Общо Събрание

Управителният съвет на „Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ“ на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 22 от Устава на АПРП БГ ФИШ свиква Извънредно Общо Събрание, което ще се проведе на 31.10.2019 г. /четвъртък/ от 13:30 ч. в конферентната зала на хотел "Мериан Палас", гр. Стара Загора. На Общото Събрание ще присъстват ...

Повече

БГ ФИШ е първата призната междубраншова организация в България

БГ ФИШ е първата призната междубраншова организация в България

              Със Заповед №РД09-948/09.10.2019 г. БГ ФИШ стана първата призната междубраншова организация в България в сектора на рибарството за областите производство (на продукти от риболов или аквакултури), предлагане на пазара и преработка. До дни нашето признаване ще бъде нотифицирано в Европейската Комисия, а на предстоящото Общо Събрание на БГ ФИШ, Заповедта ще бъде ...

Повече

Черупките от рапани - безопасни за депониране

Черупките от рапани - безопасни за депониране

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ предприе инициатива за разрешаване проблема с депонирането на черупки от рапани и други водни организми. За целта проучихме Европейското и националното законодателство, като отправихме въпроси до МОСВ като компетентно министерство и до БАБХ като институция, контролираща СЖП. Същевременно БГ ФИШ провежда проучване относно акредитираните лаборатории на ...

Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре