Новини

БГ ФИШ и бъдещият подход при управлението на калкана в Черно море

Днес Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ беше сред най-активните участници в проведена в сградата наморска администрация в гр. Варна среща на тема: Бъдещият подход за управление на калкана в Черно море. Какво предстои през 2019 г? Нови мерки за управление на други видове риби в Черно море (цаца, барбуня, черноморска бодлива акула.

Каква е целта на срещата ?

1. Да получим повече информация относно предстоящите преговори за бъдещите мерки за управление на калкана в Черно море?

2. Да си припомним КАК и от КОГО се определят общият допустим улов и квотите за калкан в Черно море (и др. видове)?

3. Да формираме заедно националната позиция!

България, очаква от представителите на сектора да вземат отношение по така оформената позиция, а риболовният и преработвателният сектор очакваме да се защитят българските интереси.

В срещата освен представители на ръководството на БГ ФИШ участие взеха и редови членове на асоциацията Това бяха представители на подсектор риболов от Царево, Ахтопол, Созопол, Варна и Балчик. Видно е, че представителите на БГ ФИШ  винаги са отзовават да защитават колективният интерес, защото ресурса е общ и трябва да се запазят видовете, за да има за поколенията.

 

 

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре