Новини

БГ ФИШ даде квота калкан само на 25 кораба от своите 80 кораба флот членове на асоциацията

Разпределението на индивидуалната квота за улов на калкан през 2017. между членовете на Асоциация БГ ФИШ е в размер на 8440 кг. и е по силата на заповед РД 7-04.01.2017. на Изпълнителният директор на ИАРА.Асоциация БГ ФИШ разпредели присъденото и количество на 25 индивидуални квоти на своите членове. Въпреки изпратените в срок възражение срещу проекта на заповдта и направените от нас предложенията за нов и прозраечн метод ...

Повече

Среща с Петър Пасков - аквапоника Пиеро

Днес се срещнахме с Петър Пасков, младият бизнесмен от гр. Видин, който е собственик и управител на първата в страната оранжерия Аквапоника „Пиеро“. По нова и иновативна за България технология младежът произвежда зеленчуци и риби в симбиоза и предлага висококачествени и изключително  чисти от към химически и бактериални замърсители суровини и продукти според биологичните индикатори. Начинаещото  ...

Повече

Жалба относно заповед на Изпълнителния директор на ИАРА

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ отправя до Министъра на МЗХ жалба, като категорично се противопоставяме срещу изградената и прилагана години наред схема за разпределение на квотата за калкан, което ощетява едни за сметка на други риболовци. жалбта е срущу " Заповед РД-7/04.01.2017. на Изпълнителният директор на ИАРА за разпределението на квотата на калкан през 2017." Пълният текст на жалбата ...

Повече

Проходни или преходни са рибите

На вниманието на всички, които са назначени на постове да осъществяват контрол в рибностопанската дейност на Р България и нямат необходимото образование. За да не затрудняваме никого Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ ще деде публичност на термини и понятия, като предприема инициатива да копира разработки, теми от специализирани издания-учебници на български и чужди автори, популярни статии, доклади и ...

Повече

Издадохме брой 36 на Бюлетин за рибата

Излезе бой 36 на Бюлетин за рибата. Августовският брой на нашето месечно издание излезе в началото на септември по обясними причини-лятните жеги. Това е повод да очаквате за първи път в три годишната история на изданието в един и същи месец да се появят два броя. Отбелязвамее факта, че "Бюлетин за рибата" стартира своята дейност на 10.09.2013 година и скоро отпразнувахме три годишната си история. За да се ...

Повече

Брой 35 на Бюлетин за рибата

Издадохме юлският брой 35 на Бюлетин за рибата. В този брой са отразени редица важни събития, които се случиха през месеца и имат повратен момент за развитието на сектора и са от особено знаение за представителите на преработвателната индустия, както и за риболова и за аквакултурата. По важните теми засегнати в броя са: Второ заседание на Комитет за ...

Повече

Отворено писмо

Риболовни асоциации, сдружения и представители на заинтерисовани страни по морето се събраха, проведоха кръгла маса по проблемите на смъртността на делфините и влиянието на риболова върху популацията им и изпратиха отворено писмо до "Премиера на стрната г-н Бойко Борисов. Пълният текст на писмото е публикуван по-долу. ДО: ПРЕМИЕРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н БОЙКО ...

Повече

Д-р Господинов пред БНТ по проблемите с делфините

Днес 27.07.2016 г.  в предавонето на БНТ "Денят започва" Изпълнителният директор и представляващ Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ д-р Госодинов бе гост. Тема на дебата бе  случващото се с делфините в българската аквотория на Чрно море. Пълен видео запис на интервюто е достъпен  на

Повече

Свикваме кръгла маса "смъртността на делфините и влиянието на риболова върху ...

Признати представителни браншови организации за риболов и други организации по Черно море свикваме кръгла маса на тема"Смъртността при делфините и влиянието на риболова върху популацията им". Кръглата маса ще се проведе на 25.07.2016.от 11.000 часа в конферентна зала „Амфибия“на хотел „Аква“ в гр. Бургас. Темата предизвика значим обществен отзвук сред всички слоеве на ...

Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре