Новини

БГ ФИШ с предложения към Министъра

БГ ФИШ с предложения към Министъра

АПРП БГ ФИШ взе активно участие в проведеното заседание на Консултативния съвет по Рибарство към Министъра на земеделието, храните и горите, проведено на 09.04.2019 г. в зала "Голям колегиум", МЗХГ. Всички наши теми бяха съпроводени с конкретни предложения за решението им. Нашите предложения са:

1. Провеждане на научен експеримент с практическа насоченост за установяване възможностите за улов на двучерупчести с уреди, използвани в Европейския съюз (пневматични, хидравлични, механични драги) и степента им на влияние върху морското дъно;

2. Въвеждане на 30-дневна забрана за улов на бели миди поради размножителния им период;

3. Разработване на държавна мониторингова програма за изследване на водите и двучерупчестите в зоната от една миля край бреговете на Черно море;

4. Класификация на производствените райони съгласно Регламент (ЕО) №853/2004;

5. Финансирането, доизграждането, модернизирането, оборудването, усвояването на методики за изследване на биотоксини в двучерупчестите;

6. Да се използват рибните борси, тържища и предприятия като одобрени обекти от БАБХ за разтоварване, опаковане, сортиране, етикетиране на рибата и преустановяване на опаковането и етикетирането на риба на борда на риболовните кораби, които не покриват изискванията за производствен обект.

 

Докладът на БГ ФИШ от Заседанието можете да видите тук

 

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре