Multivac

Новини

Фиш Инвест вече е на пазара с черен хайвер

Фиш Инвест вече е на пазара с черен хайвер

Един от най-новите ни членове Фиш Инвест ООД, който в момента е най-големият производител на сладководна аквакултура в България, достигна момента, в който е готов да реализира повече от 8 години усилия, труд и инвестиции като краен продукт. Фиш Инвест ООД отглежда есетрови риби в садковата си база в язовир Огоста, ...

Повече

Обобщени данни БГ ФИШ

Обобщени данни БГ ФИШ

Сдружаването на представителите на сектор рибарство в Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ датира от 2002 година. То е доброволно и обединява риболовци, производители на аквакултура, преработка и търговия на риба и други водни организми. Основната цел на сдружаването е защита интересите на своите членове. В асоциацията членуват фирми, чийто резултати на национално ниво са 79% дял от преработката, 69% дял ...

Повече

БГ ФИШ е с 71% дял от преработката в България

БГ ФИШ е с 71% дял от преработката в България

Според последни официални данни 25-те предприятия членове на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ имат 70,9% дял от преработката на риба и мекотели в България. Останалите 31 броя предприятия, които не членуват в БГ ФИШ преработват дял 29,1%. Още интересна информация представлява дела на продажбите общо от членовете на БГ ФИШ, който е 69,2% спрямо останалите за страната. Това са данни, проверими и доказуеми ...

Повече

Създаде се постоянно действаща Група за бързо реагиране

Създаде се постоянно действаща Група за бързо реагиране

Във връзка с препоръка на Консултативния съвет за Черно море (КСЧМ) се сформира постоянно действаща работна Група за бързо реагиране, като инициативата за нейното създаване предприе Министерството на земеделието, храните и горите. Целта на работната група е да предоставя актуална и обоснована информация, налагаща промяна в определения, съгласно Приложение № 1 от Закона за рибарството и аквакултурите; относно периода на ...

Повече

Подпомагане на сектора чрез COVID мерките по ПМДР - 2.6 и 5.4, указания

Подпомагане на сектора чрез COVID мерките по ПМДР - 2.6 и 5.4, указания

Указанието за регламентиране и детайлизиране на процесите и документите при подаване на искане за окончателно плащане по проектите по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.014 „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-5.013 „Подкрепа за преработвателни предприятия ...

Повече

Излезе споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам

Излезе споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам

От 01.08.2020 г. влезе в сила споразумението за свободна търговия между Европейския Съюз и Виетнам. Пълният текст може да се намери на тази страница. В споразумението могат да се намерят различни кодове и количества за внос на риба и рибни продукти от Виетнам.    

Повече

Асоциация БГ ФИШ с 16 броя ферми произвежда над 35% от аквакултурата в България

Асоциация БГ ФИШ с 16 броя ферми произвежда над 35% от аквакултурата в България

Фермите, които отглеждат сладководна и соленоводна аквакултура в България са над 700 бр. официално регистрирани. Всички те произвеждат 13 998 200 кг аквакултура, предимно шаранови, пъстървови видове риби и черни черноморски миди. Членовете на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ произвежда 4 948 731 кг риба и миди, което е 35,4% от аквакултурата произведена в България, Това нарежда ...

Повече

БГ ФИШ е най-голямото сдружение в сектор риболов

БГ ФИШ е най-голямото сдружение в сектор риболов

Риболовният флот на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ/АПРП БГ ФИШ/ се състои от 60 бр. кораби и лодки базирани от Дуранкулак до Резово, с които през 2019 г. сме уловили 55,4% от общият улов в страната. Тези данни показват, че  БГ ФИШ е единствената организация с представителни функции в риболова. Асоциация на производителите на рибни продукти БГ  ФИШ обединява 37 бр. кораба и 23 бр. ...

Повече

БГ ФИШ участва в обсъждането на ЗИД на ЗРА в частта аквакултури

БГ ФИШ участва в обсъждането на ЗИД на ЗРА в частта аквакултури

Днес, 17.06., АПРП БГ ФИШ взе участие във видеовръзка с МЗХГ относно обсъждането на ЗИД на ЗРА в частта аквакултури. Във дискусията участваха дирекция "ОПОР"-МЗХГ, Изпълнителният директор на ИАРА, юрист от ИАРА и други заинтересовани представители на сектора. Предстои обществено обсъждане на ЗИД на ЗРА. За повече информация и становището, която БГ ФИШ изрази, ...

Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре