Multivac

Новини

БГ ФИШ прие нов член в Асоциацията

БГ ФИШ прие нов член в Асоциацията

На 19.05.2020 г. АПРП БГ ФИШ проведе Извънреден Управителен Съвет, като в т.1 разгледа молбата за членство на фирма "Фиш инвест" ООД и единодушно гласува приемането им. "Фиш инвест" са лидер в производството на сладководна аквакултура в България, като отглеждат пъстървови, шаранови и есетрови риби в садкови стопанства и проточни басейни. Фирмата разполага с модерно ...

Повече

Днес БГ ФИШ ще проведе заседание на Управителния Съвет

Днес БГ ФИШ ще проведе заседание на Управителния Съвет

Днес, 19.05., Управителният Съвет на БГ ФИШ ще проведе заседание чрез видео връзка. Управителният Съвет ще заседава по належащи теми и проблеми, важни както за БГ ФИШ, така и за сектора. Дневния ред можете да видите тук.   БГ ФИШ

Повече

Влезе пролетно-лятната забрана за улов на бели миди

Влезе пролетно-лятната забрана за улов на бели миди

Министърът на земеделието, храните и горите - г-жа Десислава Танева подписа Заповедта за забрана за улов на бели миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina. Забраната важи от публикуването на Заповедта - 11.05.2020 г. до 31.07.2020 г.  Заповедта можете да намерите на сайта на ИАРА - тук.

Повече

Партньорство с МИРГ Несебър-Месемврия

Партньорство с МИРГ Несебър-Месемврия

БГ ФИШ предприе инициатива да рекламира дейността на Местните Инициативни Рибарски Групи (МИРГ) с цел подобряване комуникацията на нашите членове и също така предоставяне на информация за отворени мерки и възможности за кандидатстване към съответния МИРГ. МИРГ Несебър-Месемврия са първите, които пожелаха да бъдем партньори. За да се запознаете с мерките, които МИРГ Несебър-Месемврия предлага, както и ...

Повече

Пилотен проект "Морска аквакултура"

Пилотен проект "Морска аквакултура"

БГ ФИШ предприе инициатива за проучване възможностите за култивирано отглеждане на бели миди (ruditapes philippinarum) и стриди (crassostrea gigas) в Черно море. В тази връзка предлагаме пилотен проект за Морската аквакултура, който е разработен в партньорство с Тракийския Университет и Русенския университет "Ангел Кънчев". Пълна информация за проекта

Повече

Подкрепихме създаването на демонстрационни центрове за аквакултура

Подкрепихме създаването на демонстрационни центрове за аквакултура

БГ ФИШ подкрепи предложението на ИАРА и Генералната комисия по рибарство за Средиземно море и за Черно море (ГКРСМ) за създаването на демонстрационни центрове за аквакултура в Община Бургас и Община Варна. БГ ФИШ също отправи предложение - за създаването на демонстрационен център и в община Пловдив като основен център на сладководната аквакултура. Нашето писмо

Повече

Стартира уловът на калкан за 2020 г.

Стартира уловът на калкан за 2020 г.

Излезе Заповедта с индивидуалното разпределение на квотата за улов на калкан за 2020 г. за членовете на АПРП БГ ФИШ. Всички наши 28 кораба са одобрени и покриват изискванията. След като получи индивидуалното си разрешително лично, всеки от членовете на БГ ФИШ може да започне да риболовства. Апелираме всички да спазват разпоредбите на Заповедта и да не се допускат никакви нарушения на законодателството.

Повече

Постигната е промяна в Доклада за състоянието на видовете и местообитанията в България

Постигната е промяна в Доклада за състоянието на видовете и местообитанията в България

БГ ФИШ, съвместно с НАБЧ (Национална Асоциация Българско Черноморие) отправихме искане до Министър-председателя на България, г-н Бойко Борисов, Министъра на МОСВ, г-н Нено Димов, и Министъра на МЗХГ - г-жа Десислава Танева относно Корекция на доклада пред ЕС за състоянието на видовете и типовете местообитания в България, съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО).

Повече

Кой, как и на кого раздаде риболовното усилие през годините

Кой, как и на кого раздаде риболовното усилие през годините

БГ ФИШ изиска информация от ИАРА относно разпределението на риболовното усилие между новопостроени или новозакупени кораби. Основанието за скрапирането на корабите е да са ловили от квотирания вид-калкан. В много от процедурите БГ ФИШ не участва поради непрозрачност и ненавременна информация. Интерес за членовете на Асоциацията представлява въпросът, дали новопостроени кораби са получили отново квота калкан, след като ...

Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Данел 97
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре