Новини

Официално заявихме желание да участваме в писането на Рибарската програма

Официално заявихме желание да участваме в писането на Рибарската програма

БГ ФИШ подаде заявление за участие в тематична работна група за разработване на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. Според ПМС №142 от 07 юни 2019 г., в тематичната работна група могат да участват само юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност. Ние обаче изразяваме несъгласието си от това, заинтересованите лица от страна на бизнеса да не могат да изразят мнението си относно бъдещите Мерки по Програмата, защото именно те са лицата, които ще изпълняват Проектите. 

Документите, които подадохме, можете да видите тук

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре