Новини

БГ ФИШ е първата призната междубраншова организация в България

БГ ФИШ е първата призната междубраншова организация в България

              Със Заповед №РД09-948/09.10.2019 г. БГ ФИШ стана първата призната междубраншова организация в България в сектора на рибарството за областите производство (на продукти от риболов или аквакултури), предлагане на пазара и преработка. До дни нашето признаване ще бъде нотифицирано в Европейската Комисия, а на предстоящото Общо Събрание на БГ ФИШ, Заповедта ще бъде предоставена за сведение. Писмото и Заповедта можете да видите тук.

За 2018 г., количествените показатели на БГ ФИШ превъзхождат значително изискванията на Регламент (EC) № 1379/2013. Съгласно Регламента, за всяко едно от направленията организацията трябва да има минимум 25% в производството, предлагането на пазара и преработката. Показателите на БГ ФИШ, сравнени с официалните данни на МЗХГ, БАБХ, ИАРА, НСИ, както и данъчните декларации на фирмите-членове на БГ ФИШ са, както следва:

-Произведените количества от членовете на АПРП БГ ФИШ общо: 7 203 194,65 кг /от риболов: 3 562 772,9 кг, от аквакултура: 3 640 421,75 кг/, което е над 25% от произведените (от риболов и аквакултура) в Р България количества, а именно 31,7%;

-Преработени количества от риболов, аквакултура от страната, от вътреобщностна търговия и от внос от трети страни на територията на Р България: 20 849 329,56 кг, което е над 25% от преработените в Р България количества, а именно 66,38%;

-Количества готов продукт обработена и преработена продукция: 27 434 009,43 кг, което е над 25% от продадените в Р България количества, а именно 69,1%. .

 

БГ ФИШ

Галерия

БГ ФИШ е първата призната междубраншова организация в България 28 БГ ФИШ е първата призната междубраншова организация в България 29 БГ ФИШ е първата призната междубраншова организация в България 30

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре