Новини

БГ ФИШ в рибопреработката

БГ ФИШ в рибопреработката

В Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ членуват фирми, собственици на 25 бр. предприятия, които представляват половината от общо 50 работещи в страната. През 2018 г преработените количества риба и нерибни хидробионти от нашите членове са 20 849 329, 56 кг. Това включва риби и черупчести от риболов и аквакултура от страната, такива от вътреобщностна търговия, а също и от внос от трети страни. Изчислено в проценти, това е 66,38% от цялата преработка за страната.

Видно е, че членовете на БГ ФИШ са представителни за сектора. Тези цифри са официални данни от декларираните количества в счетоводните документи на всяка една от фирмите. Цифрите говорят красноречиво кой-кой е в подсектор преработка в България.

 

БГ ФИШ

Галерия

БГ ФИШ в рибопреработката 26

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре