Новини

Участие на БГ ФИШ в работна група към МЗХГ

Участие на БГ ФИШ в работна група към МЗХГ

На 31.07.2019 г. БГ ФИШ взе участие в работна среща по покана на МЗХГ. Темата на работната среща бе обсъждането на Проект на Наредба за условията и реда за управление на риболовния флот на Република България и Проект на Наредба за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя. Проведохме и разговор относно представителността на БГ ФИШ към момента относно производството от улов и аквакултура, преработката и търговията, отговарящи на изискванията за междубраншова организация. Решението от срещата бе да се организира последваща среща за допълнително обсъждане на нормативната база.

Който желае да се запознае с текста на Проекта на Наредба за условията и реда за управление на риболовния флот на Р България, може да го направи тук.

Галерия

Участие на БГ ФИШ в работна група към МЗХГ 23 Участие на БГ ФИШ в работна група към МЗХГ 24

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре