Новини

БГ ФИШ отново сме водещи

БГ ФИШ отново сме водещи

БГ ФИШ затвърждава позициите си като представителна организация за всички подсектори

След анализ на резултатите, Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ установи, че отново е водеща междубраншова организация с представителни функции за всички подсектори в рибарството. Данните са за изминалата 2020 г.

Относно риболова в Черно море, БГ ФИШ през 2020 г. оперира с 53 риболовни съда, от които 36 са кораби и 17 са лодки. Уловеното количество риба и молюски е 3 090 088 кг. Това представлява 49,6% от общо уловените в България риба и водни организми за 2020 г. Флотът на България е 1854 риболовни съда.

Относно аквакултурата, БГ ФИШ разполага с 16 ферми за риба и миди, с които е произвел 3 658 281 кг. аквакултура, което представлява 36,5% от общо произведената аквакултура в България. Общия брой на фермите в България е 741.

Относно преработката и търговията, БГ ФИШ е с над 70% дял от общия за страната.  Видно от дела на риболова и аквакултурата е фактът, че с много малко на брой кораби и ферми, членовете на БГ ФИШ представляват близо 50%. Това може да бъде предположение за размера на сивата икономика. За съжаление, официалните риболовци, производители на аквакултура, преработватели и търговци на риба и молюски трябва да се борят на пазара срещу хората, които ловят и произвеждат по нерегламентиран начин, без контрол, окачествяване, без обратна проследяемост и заплатени данъци. Това представлява нелоялна конкуренция и е в ущърб на всички – производители, консуматори, държавни институции и имиджа на България.  

Галерия

БГ ФИШ отново сме водещи 42 БГ ФИШ отново сме водещи 43 БГ ФИШ отново сме водещи 44 БГ ФИШ отново сме водещи 45

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре