Новини

Обобщени данни БГ ФИШ

Обобщени данни БГ ФИШ

Сдружаването на представителите на сектор рибарство в Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ датира от 2002 година. То е доброволно и обединява риболовци, производители на аквакултура, преработка и търговия на риба и други водни организми. Основната цел на сдружаването е защита интересите на своите членове. В асоциацията членуват фирми, чийто резултати на национално ниво са 79% дял от преработката, 69% дял от търговията https://bgfish.com/novini/view/551 ,

55% дял от риболова https://bgfish.com/novini/view/546 

и 35% дял от аквакултурата https://bgfish.com/novini/view/547 .

Най-важни са данните за дяла на производствените обекти, с които БГ ФИШ са постигнали тези резултати.

Риболова БГ ФИШ осъществява с 60 бр. риболовни съдове от 1860 общо регистрирани в страната.

Преработката БГ ФИШ осъществява с 25 броя цехове от общо 56 регистрирани в страната.

Аквакултурата БГ ФИШ осъществява в 16 бр. рибарника от над 700 регистрирани в страната.

Освен посочените цифри, които са публични, всичко останало за БГ ФИШ може да се прочете на страницата на асоциацията https://bgfish.com.

 

Автор:  д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре