Новини

Отвориха мерките за подпомагане на аквакултурата и преработката

Отвориха мерките за подпомагане на аквакултурата и преработката

 

Отвориха мерките за подпомагане на производителите на риба и други водни организми и за преработвателните предприятия на продукти от риболов и аквакултура за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19. Условията за кандидатстване и изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg, както и в системата ИСУН. Срокът за кандидатстване по двете мерки е 05.04.2021 г.

 

БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре