Новини

БГ ФИШ е с 71% дял от преработката в България

БГ ФИШ е с 71% дял от преработката в България

Според последни официални данни 25-те предприятия членове на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ имат 70,9% дял от преработката на риба и мекотели в България. Останалите 31 броя предприятия, които не членуват в БГ ФИШ преработват дял 29,1%. Още интересна информация представлява дела на продажбите общо от членовете на БГ ФИШ, който е 69,2% спрямо останалите за страната. Това са данни, проверими и доказуеми чрез обмен на информация между институциите. Асоциация БГ ФИШ не можа да се възползва до този момент от своето признаване за междубраншова организация с представителност в тези подсектори с над 65% по регламент, които ни дават право да налагаме стандарти, по-високи от общоприетите. Нашите показатели не ни бяха вписани като проценти представителност в заповедта за признаването въпреки очевидните данни от статистиката в НСИ и данните, които ние предоставихме на МЗХГ.

Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания е публикуван в интернет сайта на Националният статистически институт/НСИ/ на следния линк: https://www.nsi.bg/bg/node/488/basic-page/

В офиса на Асоциация БГ ФИШ получихме отговор от НСИ, че предварителни данни за 2019 г. ще бъдат налични на 31.08.2020 г., а окончателните данни - на 30.11.2020 г. и могат да ни бъдат предоставяни след тяхното публикуване.

Ръководството на БГ ФИШ ще се възползва от тази възможност и ще публикува данните на своята интернет страница за безвъзмездно ползване и за да информираме обществото и институциите от други министерства веднага щом ни бъдат предоставени.

 

БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре