Новини

БГ ФИШ е с 71% дял от преработката в България

БГ ФИШ е с 71% дял от преработката в България

Според последни официални данни 25-те предприятия членове на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ имат 70,9% дял от преработката на риба и мекотели в България. Останалите 31 броя предприятия, които не членуват в БГ ФИШ преработват дял 29,1%. Още интересна информация представлява дела на продажбите общо от членовете на БГ ФИШ, който е 69,2% спрямо останалите за страната. Това са данни, проверими и доказуеми чрез обмен на информация между институциите. Асоциация БГ ФИШ не можа да се възползва до този момент от своето признаване за междубраншова организация с представителност в тези подсектори с над 65% по регламент, които ни дават право да налагаме стандарти, по-високи от общоприетите. Нашите показатели не ни бяха вписани като проценти представителност в заповедта за признаването въпреки очевидните данни от статистиката в НСИ и данните, които ние предоставихме на МЗХГ.

Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания е публикуван в интернет сайта на Националният статистически институт/НСИ/ на следния линк: https://www.nsi.bg/bg/node/488/basic-page/

В офиса на Асоциация БГ ФИШ получихме отговор от НСИ, че предварителни данни за 2019 г. ще бъдат налични на 31.08.2020 г., а окончателните данни - на 30.11.2020 г. и могат да ни бъдат предоставяни след тяхното публикуване.

Ръководството на БГ ФИШ ще се възползва от тази възможност и ще публикува данните на своята интернет страница за безвъзмездно ползване и за да информираме обществото и институциите от други министерства веднага щом ни бъдат предоставени.

 

БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Данел 97
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре