Новини

Защо да станем членове на БГ ФИШ

Асоциация на произмодителите на рибни продукти БГ ФИШ отваря врати за всички легитимни оператори в сектор рибарство. Съгласно Устава на Асоциацията всеки представител на сектора - риболовец, рибовъд, преработвател и търговец на риба и нерибни хидробионти може да ставне пълноправен член на БГ ФИШ. Ръководството на асоциацията отправя следната покана до представителите на сектора: УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИНЕ ...

Повече

БГ ФИШ поиска спешна среща с проф. Моллов

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com ` Изх. №004-05.03.2014. Вх. БАБХ №4530/06.03.2014. ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ПРОФ. ...

Повече

Шести брой на бюлетин за рибата

В брой 6 на Бюлетин за рибата ще разберете: Какви са предстоящите законодателни промени в отрасъла на европейско и национално ниво; За усилията на рибарите и производителите на миди в добива на морски продукти, както и възможностите за преработка и търговия на вътрешния и международния пазар; Качествата на мидите и тяхната хранителна стойност; Кой и колко помага или вреди за развитието на сектора.Електронното издание ...

Повече

БГ ФИШ подкрепи Института по рибни ресурси - Варна

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com ` Изх. №003-24.02.2014. ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ПРОФ. ДИМИТЪР ГРЕКОВ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ...

Повече

Важни предложения за изменение на Закона за рибарството

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com ` Изх. №002-13.02.2014. ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ПРОФ. ДИМИТЪР ГРЕКОВ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ...

Повече

Защо в България? Каза БГ ФИШ

Във връзка с предстоящото създаване на 01.01.2015 г. на Регионален консултативен съвет за Черно море, /по силата на Решение на Европейската комисия от 13.09.2013 г. Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ настоява учредяването му да стане по българското законодателство и офисът да бъде базиран в гр. Бургас или гр. Варна. Република България е исторически морска държава с многогодишни традиции в риболова ...

Повече

Брой 5 на Бюлетин за рибата www.fishnews.bg

Излезе брой пети на Бюлетин за рибата, където ще намерите информация за изненадващи разкрития на представителите на неправителствените организации относно схемите за разпределение на средствата по програма De minimis. Ще прочетете и за новостите в европейската законодателна уредба и предстоящите събития през месец януари в сектор рибарство, разпределението на квотата за калкан и др.

Повече

Работна среща за европейските пари

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ е поканена да вземе участие в работна среща относно евро фондовете в сектор рибарство, която ще се проведе на 16 януари 2014г. от 11 ч. в сградата на Изпълнителна агенция по рибарство /ИАРА/ На срещата са поканени и други представители на неправителствените организации по темите касаещи оперативните програми. Предварително поставените теми са: 1.Промяна на ...

Повече

Театърът на манипулациите

Средствата, които българския рибарски сектор губи през 2013 г. са 5 412 659 евро, но може да са и повече. На 11.12.2013 г. в София, пет месеца след провеждането на 11 заседание на Комитет по наблюдение/КН/ на Оперативна програма за развитие на сектор рибарство 2007-2013. / ОПРСР/ се проведе 12 заседание на КН. Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури/ИАРА/ поднесе за приемане и гласуване протокола от ...

Повече

Първата стъпка е направена

В гр. Варна на 22.11.2013 г. се състоя първата международната среща между български и румънски представители на сектор рибарство за сформирана на Регионален консултативен съвет за Черно море /РКС/. Срещата бе организирана от инициативен комитет от България. Участие взеха от стана на Европейската комисия г-жа Евангелия Георгици в ролята си на координатор за комитета. От страна на България участие взеха Асоциация на ...

Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре