Новини

Театърът на манипулациите

Средствата, които българския рибарски сектор губи през 2013 г. са 5 412 659 евро, но може да са и повече. На 11.12.2013 г. в София, пет месеца след провеждането на 11 заседание на Комитет по наблюдение/КН/ на Оперативна програма за развитие на сектор рибарство 2007-2013. / ОПРСР/ се проведе 12 заседание на КН. Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури/ИАРА/ поднесе за приемане и гласуване протокола от ...

Повече

Първата стъпка е направена

В гр. Варна на 22.11.2013 г. се състоя първата международната среща между български и румънски представители на сектор рибарство за сформирана на Регионален консултативен съвет за Черно море /РКС/. Срещата бе организирана от инициативен комитет от България. Участие взеха от стана на Европейската комисия г-жа Евангелия Георгици в ролята си на координатор за комитета. От страна на България участие взеха Асоциация на ...

Повече

Дневен ред за РАК Черно море-22.11.2013 г.

За провеждането в гр. Варна на 22.11.2013 г. първа среща на заинтересованите страни от Р България и Р Румъния за поставяне началото на сформирането на Регионален консултативен съвет за Черно море са поканени представители на сектора и еколози от Р България и Р Румъния. На срещата от ГД МОРЕ при ЕК ще присъства г-жа Евангелия Геортици-координатор за съставянето на Консултативен съвет за Черно море. Срещата ще протече при ...

Повече

Регионален консултативен съвет-предварително среща

На 22.11.2013 г. в гр. Варна в х-л “Голдън тюлип” ще се проведе първа среща на заинтересованите страни от Р България и Р Румъния за поставяне началото на сформирането на Регионален консултативен съвет за Черно море. Решението е на Европейския парламент от 13.09.2011 г. по силата на което ще се създаде Регионален консултативен съвет (РКС) за Черно море от 01.01.2015 г. До сега няколко са регионалните ...

Повече

Позиция на БГ ФИШ за промени в Закона за рибарството

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №029-20.10.2013. ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИАРА Г-Н МАЙДЪН САКАДЖИЕВ Копие до: ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ...

Повече

БГ ФИШ потвърди предложението на ИАРА-"Всички с право на глас"

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №028-16.10.2013. ` ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИАРА Г-Н МАЙДЪН САКАДЖИЕВ Копие до: ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ПРОФ. ...

Повече

Среща на БГ ФИШ със Заместник Министъра на МЗХ д-р инж. Валентина Маринова

На 06.08.2013 г. ръководството на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ /АПРП БГ ФИШ/ се срещна с ресорния Заместник Министъра на МЗХ инж. Валентина Маринова. Срещата беше провокирана от многото нерешени проблеми в сектора и поредицата писма, които изпратихме през последния месец до Министър Греков. На срещата бе представен новия Изпълнителен Директор на ИАРА г-н Майдьн Сакаджиев. В едночасов разговор ...

Повече

11 Комитет за наблюдение на ОПРСР

На 26-27.07.2013 г. в гр. Пловдив се проведе 11 Комитет за наблюдение на Оперативна програма за развитие на сектор рибарство 2007-2013. Председател на комитета бе новият Заместник Министър на МЗХ д-р инж. Валентина Маринова, а представител на ГД МОРЕ бяха г-жа Албена Аминкова и г-н Франгискос Николиан н-к отдел в ГД МОРЕ. На събранието за кратко гост бе и Евродепутата г-жа Илияна Йотова, която е член на комисията по ...

Повече

Благодарствено писмо до г-жа Лори Евънс Генерален Директор на ГД МОРЕ

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №020-18.07.2013 г. ДО ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ГД МОРЕ Г-ЖА ЛОРИ ЕВЪНС КОПИЕ: ДО Г-ЖА АЛБЕНА АМИНКОВА Уважаеми г-жо ...

Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре