Новини

Проходни или преходни са рибите

На вниманието на всички, които са назначени на постове да осъществяват контрол в рибностопанската дейност на Р България и нямат необходимото образование. За да не затрудняваме никого Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ ще деде публичност на термини и понятия, като предприема инициатива да копира разработки, теми от специализирани издания-учебници на български и чужди автори, популярни статии, доклади и реферати. Цялата информация при всеки сигнал за некомпетентност ще бъде последван и от публикации в социалните мрежи. Първа тема е проходни или преходни са рибите в морето.

Водата като среда на живот и приспособления за живот в нея.

Рибите, в екологично отношение се поделят обикновено на 4 групи морски, сладководни, проходни и полупроходни.
1.Морски риби (пелагични и придънни). Целият им жизнен цикъл преминава в морето. Такива са селдите, скумриите, акулите, скатовете и др. Морските риби се поделят на о к е а н с к и, живеещи в повърхностния слой на откритите части на океана (много летящи риби, тунци и др.), н е р и т и ч е с к и, населяващи прибрежните морски води (повечето спарови, попчета, писиеви и др.) и дълбоководни или а б и с а л н и.
2.Сладководни риби (речни, блатни и езерни). Те живеят само в сладки води и като правило в солени води не се срещат. Такива са каракудата, щуката, линът, речната пъстърва, мряната и др. Сладководните риби се поделят на: р е о ф и л н и приспособени към живот в течащи води (пъстървата, тлъстакът и др.), и л и м н о ф и л н и приспособени към живот в стоящи води (каракуда, лин и др.). От своя страна както едните, така и другите се разделят на пелагични, придънни и дънни.
3. Проходни риби. За размножаване тези риби преминават от морето в реките или обратно. Такива са есетровите, змиорките, сьомгата, карагьозът и много други.
4. Полупроходни риби. Живеят в долните течения на реките или в полусолените части на морето в предречните устия, но за размножаване и зимуване се придвижват нагоре по течението, ако са речни, или навътре в морето, ако са морски. Такива са шаранът, сомът, щуката, различни видове попчета, писията, морският кефал, атерината и др. Пълният текст на статията и авторът са видни тук http://www.referati.org/funkcionalna-i-strukturna-zool…/…/p6

 

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре