Новини

Идентификация, картиране и класифициране на зоните за добив и реализация на двучерупчести

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ

гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, +359887212197 www.bgfish.com

 

E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg

Изх. № 003/16.01.2017.

 

ДО:

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ

 

УВАЖАЕМИ Д-Р ИЛИЕВ,

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ Ви моли да ни приемете спешно на среща по проблемите на добива, изследванията и реализацията на двучерупчести от българската акватория на Черно море. Известен е факта, че освен черни миди, представителите на сектора добиват и реализират значителни количества бели миди и то предимно на европейските пазари. Това налага идентификация, картиране и класифициране на зоните за добив и реализация на двучерупчести съгласно изискванията на Регламентите от хигиенният пакет. Очакваме разработването, верифицирането и прилагането на методики за лабораторен контрол и реализирането на същите чрез държавната мониторингова програма по отношение на биотоксините съгласно Регламента на ЕО.

В очакване сме да ни поканите на среща, за да разискваме възможното решаване на създалата се ситуация. 

Д-р Йордан Господинов

Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре