Новини

Честита нова година. Честито на Европа в България.

Честита нова година. Честито на Европа в България.

Честита Новата 2018 година,

Честито Европейско председателство на Р България,

Управителният съвет на Асоциация на производителите на Рибни продукти БГ ФИШ поздравява всички, които пряко и косвено са заети в нашият всеобхватен и разнолик сектор.

Да сте живи, здрави и по-богати:

ВСИЧК

-риболовци от българският риболовен сектор;

-представителите на дребномащабният риболов от Черно море и река Дунав;

-производители на сладководна студенолюбива и топлолюбива аквакултура;

-производители на морска аквакултура;

-добиващите миди и рапани;

-преработвателите на риба и нерибни хидробионти;

-производителите на трайни рибни консерви/кен/;

-производителите и износителите на черен хайвер;

-вносителите и износителите на свежа, охладена и замразена риба и не рибни хидробионти;

-търговците и ресторантьорите на рибни продукти и други морски храни;

-търговците на оборудване и консумативи за секторът;

-медиите рекламиращи и промотиращи рибата, като качествена и безопасна храна;

-експертите, учените, адвокатите и консултантите, които подпомагат дейността на асоциацията;

-институциите, които контролират секторът и тези, които през години помогнаха да се усвоят средства от европейските фондове и такива, които „помогнаха“ да не се дадат субсидии или държавни помощи за риболов, аквакултурата, преработка и експорт на БГ продукция.

ОТ Управителен съвет на най-голямата и единствена браншова организация, която обединява и защитава интересите на всички подсектори на сектор рибарство. Реалното съществуване на нашата асоциация е в потенциалът на членската и маса и на работата на офисът. Постоянното присъствие в национални и международни форуми, медийни изяви, сайтът, социалните форуми, консултативните съвети към ЕК и към МЗХГ, работни и експертни групи по всички закони и наредби е само част от методите и средствата за провеждане на Вашата политика и на политиката на секторът. Разпознаваемост от институциите и признаване на нашата асоциация по националното законодателство като представителна организация е доказателство за растежът. Направеното през години от асоциацията донесе на всички пряко или косвено повече пари и възможности за надграждане на собственият бизнес.

Нека се стремим към обединение и надграждане на идеята и целта за колективно решаване на проблемите.

д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и Представляващ Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре