Новини

Протест пред ИАРА на 14.08.2017

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ

гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, +359887212197 www.bgfish.com

E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg

 

СДРУЖЕНИЕ „ЧЕРНОМОРСКИ ИЗГРЕВ”

Официално призната браншова организация в сектор “Морски риболов”

гр. Варна, Южна Промишлена Зона, офис „Север Експорт” ООД,

адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Патриарх Евтимий” 64, ап.5,

тел: +359 2 421 9533, 0898 699 060, ел.поща: bss.varna.bg@gmail.com , www.bssfishing.com

 

Уведомление за протест, който ще се проведе на 14.08.2017./понеделник/ от 9.00 часа в района пред сградата на ИАРА гр. Бургас

ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Г-н Димитър Николов

ДО:

МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Г-н Румен Порожанов

ДО

МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Г-н Нено Димов

ДО

ИЗПЪЛНТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА ИАРА

Г-н Галин Николов

КОПИЕ ДО

МЕДИИТЕ В Р БЪЛГАРИЯ

ПИСМО-УВЕДОМЛЕНИЕ

от

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ

от

Сдружение Черноморски изгрев

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание чл. 8 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, Ви уведомяваме, че на 14.08.2017 г., от 9.00 часа, ще се проведе мирен протест на открито с участие на представители на сектор рибарство-морския риболовен сектор, аквакултура и представители на преработвателната индустрия в сектор рибарство и други засегнати лица.

Събитието ще се проведе пред сграда на ИАРА в гр. Бургас и ще продължи около 2 часа.

Събирането на хора и предвижването им с личните им транспортни средства и протестните ни действия могат да доведат до затрудняване на движението и паркирането в района, за което Ви информираме предварително.

Уважаеми Министър Порожанов,

Уважаеми министър Димов,

Уважаеми доц. Николов,

Действията ни изразяват протест срещу ръководството на Министерството на земеделието, храните и горите, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, в следствие на изготвената от тях проект на заповед за дългосрочна 60 дневна /и повече/ забрана за улова на бяла мида, която ще бъде удължена до края на годината, без да са взети в предвид предложенията и коментарите от асоциацията, както и без са оценени социалните и икономическите последици за хората от секторът и техните семейства. Протестите ни са продиктуване и поради не разбиране и нереализиране на промени на текстовете на ЗРА, които да регламентират и разрешат за използване риболовни уреди за улов на дънни обитатели. Протестираме срещу действията на МЗХГ, която прехвърля отговорностите по съставяне и съгласуване на заповедите на ниво ИАРА, чийто функции са само изпълнителски. Ден след като в МС се реши всички забрани по НАТУРА 2000 да се въвеждат след обсъждане със заинтересовани страни, то от МЗХГ съобщиха, че издават заповед за дългосрочна забрана за улов на „бяла мида“.

Протестираме и срещу налагането на рестрикции и ограничения за стопански риболов без да е направена оценка на социалният и икономическият фактор и без да е съобразено мнението исканията и потребностите на секторът.

В организираният протест ще вземат участие собственици на риболовни кораби/лодки, преработватели, изкупвачи, работници и рибари от цялото черноморие и други засегнати.

След митинга ще дадем импровизирана пресконференция по проблемни теми, както и рестрикциите, и забраните в риболова, контрола и взаимодействието на институциите с бранша.

Д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и представляващ АПРП БГ ФИШ

Г-н Емил Милев – Председател на Сдружение черноморски изгрев

10.08.2017.

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре