Новини

През 2018 квотата за калкан ще е 114 тона

През 2018 квотата за калкан ще е  114 тона

От 18 до 20.10.2017 г. в Черна гора се проведе 41-та сесия на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (ГКРСМ). Най –важната новина за България и Румъния, е че квотата за калкан се повишава общо в размер на 114 тона, което е с 32% повече спрямо 2017.Всяка от държавите ще се възползва да лови по 57 тона. До сега всяка отстраните членки имаше квота от 43,2 тона. Важна за България е и Препоръката за многогодишен план за управление на риболова на калкан в Черно море, с която ще се определят мерки за опазване на вида в Черно море и количествени ограничения за улова му от страните  от Черноморският басейн. Всяка от държавите не членки на ЕО (Турция, Русия, Украйна и Грузия) също ще имат определени количества, които могат да ловят.

Това е сериозен успех за България и Румъния постигнат след съвместните действия от страна на Консултативният съвет за Черно море, администрациите на България и Румъния, подкрепени с установените положителни резултати от научните изследвания на запасите на калкан пред нашите брегове.

Консултативният съвет за Черно море, бизнесът в лицето на Асоциация БГ ФИШ и администрацията са за продължаване насърчаването на мерките за мониторинг,  контрол в рибарството, включително мерки за борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов. Недостатъчно използваните възможности за развитието на устойчиви аквакултури в Средиземно и Черно море са в основата на възможностите за популяризиране и развитието и в бъдеще.

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре