Новини

В търсене на решение на проблемите БГ ФИШ отправи писмени искания до институциите

В търсене на решение на проблемите БГ ФИШ отправи писмени искания до институциите

След мирниият протест изразяващ несъгласие с проекта на заповед за забрана на улов на определени видове двучерупчести АПРП БГ ФИШ излезе с решение и отправи писмо с искане за промяна на заповедта и спешни промени в Закона за рибарството и аквакултурите. Писмото с конкретните искания е отправено до Министъра на МЗХГ и до Председателя на КЗХГ в НС. Пълният текст на писмото е публикуван на страницата на асоциацията.

БГ ФИШ отправи и спешни искания до Министъра на МОСВ и до председателя на КОСВ в НС. Исканията са отново продиктувани от решения на УС на асоциацията взети след протеста на рибарите, които не са съгласни с налаганите ограничения за стопански риболов в зоните по НАТУРА 2000, както и с тяхното прекомерно  разширение без да е оценен социалният и икономическият ефект, който ще окажат тези рестрикции.Текста с исканията  са на страницата на асоциацията.

Очакваните дъмпингови цени от внос на охладена пъстърва провокираха и друго наше искане отправено до Агенция Митници, с което УС на БГ ФИШ изисква размерът на входните мита на този вид риба, за да предоставим ние информацията на ЕК и да търсим промени с цел защита на европейските и българските пъстървовъди. Текста на писмото е тук.

Галерия

В търсене на решение на проблемите БГ ФИШ отправи писмени искания до институциите 7 В търсене на решение на проблемите БГ ФИШ отправи писмени искания до институциите 8 В търсене на решение на проблемите БГ ФИШ отправи писмени искания до институциите 9

Видео

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре