Новини

Позиция на БГ ФИШ за промени в Закона за рибарството

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №029-20.10.2013. ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИАРА Г-Н МАЙДЪН САКАДЖИЕВ Копие до: ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ...

Повече

БГ ФИШ потвърди предложението на ИАРА-"Всички с право на глас"

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №028-16.10.2013. ` ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИАРА Г-Н МАЙДЪН САКАДЖИЕВ Копие до: ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ПРОФ. ...

Повече

Среща на БГ ФИШ със Заместник Министъра на МЗХ д-р инж. Валентина Маринова

На 06.08.2013 г. ръководството на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ /АПРП БГ ФИШ/ се срещна с ресорния Заместник Министъра на МЗХ инж. Валентина Маринова. Срещата беше провокирана от многото нерешени проблеми в сектора и поредицата писма, които изпратихме през последния месец до Министър Греков. На срещата бе представен новия Изпълнителен Директор на ИАРА г-н Майдьн Сакаджиев. В едночасов разговор ...

Повече

11 Комитет за наблюдение на ОПРСР

На 26-27.07.2013 г. в гр. Пловдив се проведе 11 Комитет за наблюдение на Оперативна програма за развитие на сектор рибарство 2007-2013. Председател на комитета бе новият Заместник Министър на МЗХ д-р инж. Валентина Маринова, а представител на ГД МОРЕ бяха г-жа Албена Аминкова и г-н Франгискос Николиан н-к отдел в ГД МОРЕ. На събранието за кратко гост бе и Евродепутата г-жа Илияна Йотова, която е член на комисията по ...

Повече

Благодарствено писмо до г-жа Лори Евънс Генерален Директор на ГД МОРЕ

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №020-18.07.2013 г. ДО ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ГД МОРЕ Г-ЖА ЛОРИ ЕВЪНС КОПИЕ: ДО Г-ЖА АЛБЕНА АМИНКОВА Уважаеми г-жо ...

Повече

Факти от протоколите на Народното събрание за създавене на Консултативен съвет за Черно ...

Комисия по земеделието и горите П Р О Т О К О Л № 67 На 5 октомври 2011 г. се проведе съвместно заседание на Комисията по земеделието и горите и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Изслушване на Министерство на земеделието и храните относно реформата на общата политика в областта на ...

Повече

По пътя за създаване на Регионален консултативен съвет за Черно море

През годините от Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ водихме активна политика пред институциите в Брюксел за създаване на отделен орган за Черно море, който да бъде водещ при решаване на възникнали проблеми, както и да е водещ при определянето на политиките в рибностопанската дейност в региона. След проведени от наша страна множество срещи с представители на Европейския Парламент/ЕП/, с представители на ...

Повече

Позиция и предложения на браншови организации от хранителната индустрия

До Проф. Димитър Греков Министър на замеделието и храните Относно: Позиция и предложения на браншови организации от хранителната индустрия Уважаеми професор Греков, Във връзка с проведената среща в Министерството на земеделието и храните на 07.06.2013 г., браншовите асоциации на производителите на храни: Асоциация на месопреработвателите в България; Асоциация ...

Повече

Създаване на Регионален консултативен съвет за Черно море

На 13.06.2013 г. под егидата на ГД МОРЕ в Брюксел, в сградата на Европейската комисия се проведе среща на заинтересованите страни/асоциации от брана и други НПО/ за формиране и консолидиране на Регионален Консултативен съвет/РКС/ за Черно море. Инициативата организирана от ЕК е продиктувана от нееднократните обръщения и публични изяви на представители на сектор рибарство относно спецификата и проблемите на Черно море, ...

Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
 
 
Нагоре