Новини

Отвориха за прием на проекти Програмата за морско дело и рибарство

Днес 18.07.2016. МЗХ публикуваха прес съобщение, че официално е даден старта за прием на проекти по "Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020". Отворен е приемът само по Мярка 5.4 "Преработване на продукти от риболов и аквакултура". Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ, като представителна за сектора асоциация участва активно в събеседванията при подготовката на програмата и даде рецензии, коментари и препоръки за редица документи, част от които намериха отражение в текстове по прилагането на мерките. За да разгледате процедурата, срока и всички други необходими за кандидатстване документи посетете страницата тук.

Съгласно публикуваните документи-Подпомагат се проекти, насочени към разширяване, оборудване и модернизация на предприятия в сектор „Рибарство“ . Инвестициите трябва да допринасят за постигане на една или повече от целите на мярката, а именно чрез насърчаване на инвестициите в секторите на преработването и предлагането на пазара посредством създаването и модернизирането на преработвателни предприятия.

 

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре