Новини

На международен форум ще се обсъждат практики и възможности пред дребномащабния риболов

Между 04 – 07 юли т.г. в хотел „Бриз 2“във Варна ще се проведе форум, на който представители на рибарския сектор ще обсъждат степента на ангажираност на дребномащабните рибари в политическите процеси и изграждането на капацитет, както и готовността и желанието им да се включат в бъдещите Консултативни съвети, или в LIFE платформи.

Във форума, на който са заявили участие над 30 представители ще участва Асоциация на прозводителите на рибни продукти БГ ФИШ, представители на Министерството на земеделието и храните, Институт по рибни ресурси – Варна,  Институт по рибарство и аквакултури - Пловдив, неправителствения сектор от бранша от Румъния и България, и др., ще се представят още и добри практики за дребномащабните рибари, подходящи за региона на Черно море, ще се начертаят контурите на бъдещи съвместни действия, работни срещи и др.

Форумът се организира в изпълнение на пилотен проект: „МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДРЕБНОМАЩАБНИЯ РИБЛОЛОВ” по  Договор № MARE/2014/04 - SI2.724176,сключен  между ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ и „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД на обща стойност 177 767 евро, като 90 на сто от средствата са безвъзмездна финансова помощ от ЕС, а останалите 10 са самоучастие на дружеството.

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре