Новини

Брюксел препоръчва спешно подпомагане с кризисни мерки за сектора

Брюксел препоръчва спешно подпомагане с кризисни мерки за сектора

БГ ФИШ изпрати искане за спешни мерки за сектор Рибарство до Европейската Комисия и Генерална Дирекция „Морско дело и рибарство“ относно войната в Украйна, нарушаване доставките на суровини и енергия, завишената цена на фуражите и електроенергията, свиването на търговията и пазарите, работната сила, риболовните дейности и други аспекти. Брюксел ни отговори, че:

В тази ситуация Комисията предприе бързи и решителни действия, като активира (на 25 март 2022 г.) кризисния механизъм на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (EMFAF). Този механизъм позволява на държавите-членки да предоставят финансова компенсация от EMFAF за пропуснатите приходи и допълнителните разходи на всички оператори от веригата на стойността.

Мерките са допустими със задна дата от 24 февруари 2022 г. до 31 декември 2022 г. и държавите-членки могат да започнат да ги прилагат, дори ако тяхната програма EMFAF все още не е приета. Комисията информира управляващите органи на държавите-членки за кризисния механизъм на EMFAF и предостави технически насоки и ги покани да започнат да прилагат мерките възможно най-скоро.

 

ЕК също разглежда възможно изменение на регламента за предишния фонд (Европейският фонд за морско дело и рибарство, ЕФМДР), за да се включат подобни мерки в програмния период на ЕФМДР 2014-2020 г.

Комисията е изпратила насоки към държавите-членки и ги насърчава да напреднат с прилагането на кризисния механизъм EMFAF.

Писмото на БГ ФИШ можете да видите тук. Отговорът от ГД МДР с повече подробности можете да видите на този линк.

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре