Новини

БГ ФИШ е за намаляване драстично на ДДС за рибните продукти

БГ ФИШ е за намаляване драстично на ДДС за рибните продукти

От 28 страни в ЕС, 23 страни прилагат диференцирана ДДС ставка по отношение на хранителни стоки, в т. ч. и рибни продукти. Ако ДДС ставката в България бъде намалена, това автоматично ще доведе до отпадане на нуждата от фискален контрол. А това ще улесни и държавната администрация – като намаление на необходимия персонал, автомобили, инвентар, гориво, техника и прочие. Това пък ще окаже финансов резултат върху бюджетните разходи. Тоест мярката ще окаже положителен ефект не само върху бюджетните приходи, а и върху разходите. Ще се постигне огромен (неизмерим в някои аспекти) ефект – увеличени приходи за държавата и фирмите, намалени разходи за държавата и фирмите, социален ефект чрез намаление на ценовите нива.

Статия с обосновка за ДДС за рибните продукти прочетете тук. Таблица на Ексел със сравнение на ДДС в страните-членки на ЕС вижте тук. На този линк можете да видите доклад на ЕК със сравнение на ДДС в държавите-членки, актуален към 1. януари 2021 г.

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре