Новини

Важна среща на БГ ФИШ с Министерство на земеделието

Важна среща на БГ ФИШ с Министерство на земеделието

На 10.03.2022 г. се състоя среща на Управителния съвет на Асоциация БГ ФИШ с политическото ръководство на Министерството на земеделието и горите. Срещата е по наше искане и настояхме за финансово подпомагане със средства от бюджета за целия сектор.

  1. Средства по De minimis ще бъдат отпуснати до 30 хиляди евро на ферма, като за сега ще се премира само фураж за изхранване на рибите. Наличните заделени средства в бюджета на ДФЗ са 1,250 000 млн. евро за три години, които могат да се изпратят еднократно.
  2. За предприятията сериозен интерес събуди нашето предложение държавата да изкупи готова продукция от рибни консерви, замразена пъстърва, замразена цаца или други видове, като размера на партидите беше пожелателен от наша страна и е въпрос на допълнителна договорка, ако се осъществи. Държавата ще направи анализ на запаса от рибни продукти. Предложихме държавата да поеме разходите по съхранението им;
  3. Относно повторното отправено от нас предложение за намаляване на ДДС на рибата на 9% , политическото ръководство изрази подкрепа за нашата идея, но поиска достатъчно аргументи за да докажем , че бюджетът няма да пострада сериозно. Изказахме нашите доводи и бяхме поощрени да продължим да акцентираме пред обществото и пред институциите нашата идея;
  4. За корабите поискахме финансова подкрепа на литър гориво помощ поради рязкото повишаване на цените и възможните още ценови скокове. Засега ще се търси възможност за подпомагане;
  5. През юни ще има актуализация на Закона за бюджета и отново ще поискаме 15 млн. лева за подпомагане на целия сектор, колкото и непредвидими да са времената и събитията, които ни заобикалят;
  6. Относно Ковид мерките, корабите до края на март ще получат окончателните договори за изпращане на помощта, която ще има 10% плоска финансова корекция за всеки кораб;
  7. Съвсем скоро, до месец, ще бъдат отворени отново мярката за преработка и мярката за аквакултура по сега действащата програма /ПМДР/ и ще бъдат точкувани приоритетно проекти, които инвестират в слънчеви панели и конструкции, които да осигурят ел. енергия за обекта;
  8. Новата програма ще бъде внесена в последното тримесечие на годината в Брюксел и се очаква за три месеца да бъде одобрена и да можете да се възползвате още в началото на 2023 г от 115 милиона евро, какъвто е размера на програмата до 2027 г.  За нейното надграждане работим активно с Управителния съвет и вече сме поискали компенсации за преустановяване на риболовна дейност поради забранителни периоди за размножаване на рибата, а от вчера сме поставили въпроса за компенсации на корабите, които не ловят риба по време на военни учения в акваторията на Черно море пред българсия бряг;
  9. Възмутихме се, че на срещата не присъства ИД на БАБХ, а тази институция е основна в контрола на суровини и храни от животински произход, и обърнахме сериозно внимание на ръководството на Министерството, че сивата икономика расте и начинът е или с налагане на закона от всички институции и пресичане на нерегламентираното отглеждане на риба, бракониерският улов на миди и риба и също нерегламентираната продажба на същите в търговските обекти и курортите. Връчихме писмен сигнал за нарушения на „Кооперативният пазар“ в гр. Варна, където според управителя на „Бляк сий шелс“ масово се продават миди с неизяснен произход и с недоказани качества за безопасност за консуматора. Сигнала можете да видите на този линк.
  10. В срещата от БГ ФИШ участваха г-н Николай Павлов - член на УС, г-н Владимир Стоянов - член на УС, д-р Йордан Господинов - Изпълнителен директор на БГ ФИШ. От страна на Министерството на земеделието участие взеха г-н Стефан Бурджев, Заместник-министър на земеделието, г-н Атанас Добрев – Заместник министър на земеделието, г-н Христо Панайотов – Изпълнителен директор на ИАРА, г-н Стоян Котов – Директор Дирекция Морско дело и рибарство, г-жа Михаела Велинова – експерт, Дирекция Обща политика в областта на рибарството. Участваха и Председателя на „БГ ФИШ Нетуърк“, както и Рибоопазваща организация.

 

БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре