Новини

Извънредно събрание във връзка с нуждата от помощи

Извънредно събрание във връзка с нуждата от помощи

Днес, 23.03., се проведе открито заседание на Управителния Съвет на БГ ФИШ чрез видеовръзка. Срещата бе свикана във връзка с дрейфащите мини в Черно море, както и с разрастващата се криза поради войната – ограничена логистика, суровинна криза и намаляващи пазари, както и увеличение на цените на енергоизточниците и свиването на потреблението. Участие в онлайн срещата взеха Полковник Тодор Богданов от Военноморските сили, Капитан Илиев от Морска администрация, Христо Панайотов – Изпълнителен директор на ИАРА, Стоян Котов, Директор Дирекция „Морско дело и рибарство“, Михаела Велинова, експерт в Дирекция „Обща политика в областта на рибарството“, както и медии, заинтересовани лица и членове на БГ ФИШ. Относно ситуацията с плаващите мини в Черно море, ВМС осведомиха, че рискът е минимален, но все пак рибарите трябва да проявят бдителност и да докладват чрез службите при наличие на обстоятелства. Плаваща мина би могла да достигне българските морски пространства след 14 дни. Най-малката дистанция от брега, на която се очаква да премине ще бъде от 1 морска миля в районите около н. Калиакра и устието на р. Резово. Рибарите могат да докладват за мини на телефон 112, както и на Морския оперативен център на ВМС: +359 52 552 040, и на Дежурния координатор ВМКЕ: +359 52 552 950.

БГ ФИШ поиска от администрацията държавно подпомагане във връзка с увеличение на фуражите, горивата, ел. енергията, както и в случай на евентуално спиране на риболова поради войната. От ИАРА нямат издадена заповед за спиране на риболова, но призовават да се следи информацията и сайта на ВМС за новини. От Министерството на земеделието информираха, че се очаква да стартира процедурата по de minimis за аквакултура. Европейската Комисия в момента работи върху обновяване на рамката за държавни помощи.

БГ ФИШ ще продължава да настоява за финансова подкрепа за всички подсектори на сектор Рибарство, посредством намаляване на ДДС-то, повече отделени средства от бюджета, бърз прием на проектите по ПМДР, държавно финансиране, както и компенсации поради високите цени на електроенергията, фуражите, суровините, затруднена логистика, свиване на пазарите и намалена консумация.

Актуална информация относно обстановката в Черно море може да се намери на официалната уеб-страница на Център “Военноморски координационен елемент“ (https://bsmce-navy.armf.bg), на сайта на Българските Военноморски Сили (http://www.navy.mod.bg); Актуален списък с действащите навигационни предупреждения може да се добие на линк: https://armada.defensa.gob.es/ihm/Aplicaciones/Navareas/Index_radioavisos_en.html

 

БГ ФИШ

 

Галерия

Извънредно събрание във връзка с нуждата от помощи 46 Извънредно събрание във връзка с нуждата от помощи 47 Извънредно събрание във връзка с нуждата от помощи 49 Извънредно събрание във връзка с нуждата от помощи 50 Извънредно събрание във връзка с нуждата от помощи 51

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре