Новини

Позиция и предложения на браншови организации от хранителната индустрия

До Проф. Димитър Греков Министър на замеделието и храните Относно: Позиция и предложения на браншови организации от хранителната индустрия Уважаеми професор Греков, Във връзка с проведената среща в Министерството на земеделието и храните на 07.06.2013 г., браншовите асоциации на производителите на храни: Асоциация на месопреработвателите в България; Асоциация ...

Повече

Създаване на Регионален консултативен съвет за Черно море

На 13.06.2013 г. под егидата на ГД МОРЕ в Брюксел, в сградата на Европейската комисия се проведе среща на заинтересованите страни/асоциации от брана и други НПО/ за формиране и консолидиране на Регионален Консултативен съвет/РКС/ за Черно море. Инициативата организирана от ЕК е продиктувана от нееднократните обръщения и публични изяви на представители на сектор рибарство относно спецификата и проблемите на Черно море, ...

Повече

Проведено бе Общо събрание на БГ ФИШ

На 12.04.2013 г. в гр. Девин, х-л “Исмена” Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ/АПРП БГ ФИШ/ проведе своето годишно отчетно Общо събрание. Гости на събитието бяха д-р Драгомир Господинов-ИД на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури/ИАРА/, неговите заместници, Директора на Областна дирекция по безопасност на храните гр. ...

Повече

Покана за провеждане на Общо събрание на БГ ФИШ

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, +359887212197, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com bgfish1964@gmail.com Изх. №010/17.03.2013. ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ БГ ФИШ ПОКАНА

Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре