Новини

Консултативен съвет по рибарство

На 18.06.2015 г в хотел "Приморец" в гр. Бургас се проведе първото заседание на Консултативният съвет по рибарство към Министъра на МЗХ. Като редовен член на консултативният съвет БГ ФИШ активно дебатира поставените теми и даде писменно становище, което се различава съществено от внесеното от други представители на риборския бранш искания за пълна забрана за улов на калкан за три години напред. БГ ФИШ предложи частична ежегодна забрана за улов на калкан, която да е максимум шест месеца на година. Пълният текст на внесеното от БГ ФИШ предложение можете да видите тук. БГ ФИШ настоя и получи уверението че през 2016 г. сектора ще получи средства по 30 хиляди евро на фирма от аквакултурта и от преработката по програма De minimis. Средствата са еднократна помощ и ще се дадат за три годишен период както изисква регламента на ЕО. БГ ФИШ за пореден път изрази несъгласие с готвените промени в Закона за водите, с които се предвижда въвеждане на такса "Водовземане"  за проточни басейни  и такса замърсяване на водите от дейности от аквакултура, за които да се заплаща цена на килограм произведена риба. На Консултативният съвет експерти от МЗХ презентираха шесте приоритета, по които ще се получават средства по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020. Всички членове на БГ ФИШ получиха на личните си електронни пощи писменни разяснения за детайли, по-важна конкретика и особености при усвояването на средствата през новият програмен период.

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре