Новини

Постигната е промяна в Доклада за състоянието на видовете и местообитанията в България

Постигната е промяна в Доклада за състоянието на видовете и местообитанията в България

БГ ФИШ, съвместно с НАБЧ (Национална Асоциация Българско Черноморие) отправихме искане до Министър-председателя на България, г-н Бойко Борисов, Министъра на МОСВ, г-н Нено Димов, и Министъра на МЗХГ - г-жа Десислава Танева относно Корекция на доклада пред ЕС за състоянието на видовете и типовете местообитания в България, съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО). Нашето писмо можете да видите тук.

В следствие на нашата инициатива МОСВ предприе преразглеждане на резултатите от докладването. В резултат на тяхната проверка са установени грешки в официалния доклад на България към Европейската Комисия, които в последствие са коригирани. Резултатът от това е промяна на оценките на природозащитното състояние на голяма част от видовете, като същите са изпратени до ЕК. Официалният отговор от МОСВ, с който известява нас и Министър-председателя за промяната, можете да видите тук.

 

 

БГ ФИШ

 

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре