Новини

Против повторно събиране на такси

Против повторно събиране на такси

БГ ФИШ и още четири асоциаци сме против принудата да започне нова процедура по регистрация на транспортните средства превозващи храни и суровини, за което следва да бъде заплатена и нова такса, съгласно Тарифата за таксите, които се събират от БАБХ. Не споделяме необходимостта от нова регистрация, на първо място поради чисто непрактични причини, тъй като в качеството си на оператори сме спазили всички необходими изисквания за регистрация, на второ място допълнителните такси биха затруднили в значителна степен операторите, които следва да заплащат повторно за регистрация, която вече е факт. В случай, че операторите се задължат отново да регистрират транспортните средства, заплатените суми неминуемо ще рефлектират върху крайния потребител, каквито сме всички ние. За повече информация вижте ТУК.

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре